Reiser bauta på Hauge

Rundt 50 ferske funn på Hauge stammar frå busetnad tilbake til bronsealderen (1800-550 f. Kr.). No skal det byggast 50 nye hus på tomta, og den gamle bautaen skal reisast igjen.

F.v.: Utbyggar Tom Tellefsen, arkeolog Yvonne Dahl og Tom Arne Olsen frå StorBergen Boligbyggelag med bautaen på Hauge. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 20. sep. 2013 08:13

Dei visste om det før dei kjøpte tomta, Solstrandveien AS ved Tom Tellefsen i samarbeid med StorBergen Boligbyggelag, reguleringsplanen fortalte om krav til utgraving og rapport før eventuell bygging ved Hatvikvegen og krysset inn til Solstrandsvegen.

No er rapporten mottatt og området fristilt.

– Vi fann rundt 50 strukturar og har tatt med oss ein knakkestein, ein redskap i flint, til museum, seier arkeolog Yvonne Dahl ved Universitetet i Bergen.

– Riksantikvaren har fristilt området og eigarane kan gjera kva dei vil med resten av funna.

1 av 4 i Os

Tidlegare funn i området gjorde at det blei lettare avgraving på tomta.

– Det er frå før funne tre bautaer i Os, alle her på Hauge. Til saman er det funne 70 bautasteiner i Hordaland, mange av dei er på Tysnes, fortel arkeologen.

Ein bauta er ein større, avlang stein plassert i oppreist stilling. Desse blei gjerne reiste over graver, som grensemarkering eller som punkt til bruk i navigering.

– Vi har ikkje mistanke om at det er grav under denne bautaen, og den er utan skrift.

Spennande og verdifullt

Arkitektane har visst om den komande avgravinga og jobba med skissene parallelt med avgravinga, og rekna med at dei på eit eller anna vis skulle ta omsyn til det aktuelle området.

Utbyggar har bestemt seg for både å ta vare på bautasteinen og å plassera den om lag der den sto.

– Eg synest det er veldig spennande og eg trur det blir verdifullt for prosjektet. Steinen skal få sin plass på uteområdet og rapporten skal dei som flyttar inn her få kopi av, eller utdrag av, kanskje i form av eit lite skilt eller liknande, seier Tom Tellefsen.

Det er ABO plan og arkitektur som har teikna husa som skal byggast på tomta. Med seg på oppdraget har dei hatt landskapsarkitekt Line Valle frå Sweco.

– Det er første gong eg teiknar uteareal på ei tomt der det har vore slike funn. Det er veldig kjekt at utbyggar vil ta vare på både bautaen og den fine furua mot vegen og golfbanen, seier Valle.

Prosjektet er no ute på varsel hos naboane. Første byggetrinn består av 36 leilegheiter fordelt på tre bygningar. Neste trinn kan bli på opptil 14 husvære.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.