Rolls-Royce Hagavik. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Rolls-Royce Hagavik. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Rolls-Royce flyttar til Brattvåg

I skrivande stund får dei tilsette ved Rolls-Royce Hagavik beskjed om at produksjonen av styremaskinene blir flytta ut av Os. OPPDATERT.

Kjetil Vasby Bruarøy
16. oktober 2014 - 11:14

Dei har venta lenge på avgjerda og i dag kom den; Rolls-Royce har bestemt seg for eit av dei fire alternativa og det er ikkje det dei tilsette i Os hadde håpa på.

Les òg: Har dei bestemt seg?

Produksjonen av styremaskinene blir samlokalisert på Brattvåg, ikkje i Hagavik.

– Eg sit på møtet no. Dei som trudde det blei flytting fekk dessverre rett, seier tillitsvalt Dag Kåre Støyva til Midtsiden i ei tekstmelding.

– Pressemelding er på veg

Helge Skår i informasjonsavdelinga til Rolls-Royce stadfestar at det i dag er allmøte i Hagavik, men vil førebels ikkje ut med meir informasjon.

– Vi sender straks ut ei pressemelding. Har du spørsmål utover denne så kan du ta kontakt igjen, seier Skår.

Mange mister jobben

Rolls-Royce Hagavik har 130 tilsette inkludert 5-6 innleigde og nokre som er lånt frå fabrikken i Polen.

– Vi driv både merkantilt og med produksjon ved fabrikken. Cirka 80 av desse 130 jobbar med å produsera den aktuelle styremekanismen, sa Martin Mildestveit til Midtsiden i august.

Mildestveit var då fabrikksjef, men er no i jobb for eit anna firma.

Han fortalte òg at ei eventuell flytting ville ta lang tid, kanskje fleire år.

OPPDATERT:

Her er heile pressemeldinga frå Rolls-Royce:

Rolls-Royce samler produksjon av styremaskiner til én fabrikk

Rolls-Royce har besluttet å samle produksjonen av styremaskiner i sin eksisterende fabrikk i Brattvåg på Sunnmøre. I dag produseres styremaskinene to steder, i Hagavik i Os kommune syd for Bergen og i Brattvåg i Haram kommune nord for Ålesund. Blant alternativene som har vært vurdert, er å flytte produksjonen av dette produktet til Øst-Europa.

Fabrikken i Hagavik, som har 122 ansatte, blir med dette lagt ned innen utgangen av 2016.

Her produseres det i dag kun styremaskiner, mens Rolls-Royce i Brattvåg har flere produksjonslinjer og dermed mulighet til utnytte ressursene bedre når markedet svinger.

Ingen lett beslutning

– Dette har ikke vært en lett beslutning, og ledelsen har gått mange runder. Men dessverre har vi for lav ordretilgang på styremaskiner til å forsvare produksjon to steder, sier John Knudsen, konserndirektør for Commercial Marine i Rolls-Royce.

Knudsen er imidlertid fornøyd med at konsernet har beslutt å beholde produksjonen i Norge. - Vi har solid maritim kompetanse samlet i virksomheten vår i Norge, og det er derfor gledelig at produksjonen av styremaskiner fortsetter her.

Ledelsen i Rolls-Royce Marine har gjennomført grundige analyser i forkant av beslutningen. Her har både tillitsvalgte og kunder kommet med gode innspill. Blant alternativene var å flytte hele produksjonen av styremaskiner ut av Norge.

For lav produksjon

– Virksomheten vår i Os har lange tradisjoner i det maritime markedet, og det er ikke med lett hjerte at vi avvikler her, men det er nødvendig å sikre en økonomisk forsvarlig drift fremover, sier Knudsen.

– Prognosene viser dessverre for liten endring i etterspørselen for dette produktet de nærmeste årene. Ordreinngangen er for lav til å forsvare kostnadene med å holde to fabrikker i gang. I Brattvåg har vi flere produksjonslinjer og kan styre produksjonen etter ordretilgangen for de forskjellige produktene vi leverer, forklarer John Knudsen.

Ledelsen i Rolls-Royce vil legge stor vekt på å finne nye oppgaver til de ansatte i Hagavik. Noen vil bli overført til andre lokasjoner, mens andre får tilbud om jobb ved andre anlegg i bergensområdet eller på nordvestlandet.

Det vil også bli gitt tilbud om individuell støtte til jobbsøking.

----------------------------------------------------------------

Om Rolls-Royce styremaskiner:
En styremaskin beveger roret etter signalene fra skipsbroen. Styremaskinene fra Rolls-Royce leveres til handelsflåten og til skip i offshoreindustrien. Det er et av svært mange maritime produkter som Rolls-Royce leverer til et globalt market. Produksjonen i Hagavik går i hovedsak til handelsflåten, mens produksjonen i Brattvåg i hovedsak g år til offshorefartøy. Nå blir alt samlet i Brattvåg.

Om Rolls-Royce:
• Rolls-Royce har omlag 55 000 ansatte i over 45 land.
• Det britiskeide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft.
• Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, energi og kjernekraft. I tillegg har konsernet en stor serviceorganisasjon.
• Innovasjon og teknologiutvikling er konsernets styrke, med et sterkt fokus på å redusere energibruk og utslipp.
• Sivil luftfart er det største forretningsområdet, og representerer halvparten av omsetningen. I dag lander eller letter det et fly med Rolls-Royce motor hvert 2,5 sekund.

Rolls-Royce i Norge:
• Norge har 3 200 Rolls-Royce-ansatte,  Flertallet av disse jobber i Rolls-Royce Marine AS, mens cirka 900 er ansatt i Bergen Engines AS.
• Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign og -utstyr, med fokus på offshorefartøy, kyst- og nærskipstrafikk, ferger og kystvaktskip.
• Om lag 30.000 skip i verden seiler med utstyr fra Rolls-Royce om bord, og store deler av dette er utviklet og produsert i Norge.
• Dette inkluderer motorer, framdriftssystemer, dekksmaskineri, kontroll- og automasjonssystemer og elektriske systemer.

 

Les meir om

Næringsliv