Rykte opp, skiftar klubb

Begge dei tidlegare Os-trenarane Øyvind Nordtveit og Robert Stensønes rykte opp med sine lag i år. Begge skiftar også klubb før 2010.

Kjetil Vasby Bruarøy
17. november 2009 - 22:46

Øyvind Nordtveit rykte i 2006 opp til 2. divisjon i sin første sesong som trenar for Os. I 2008 fekk han Robert Stensønes med som hjelpetrenar, det same året rykte Os ned igjen i 3. divisjon.

Før årets sesong gjekk Øyvind til Øystese i 4. divisjon og Robert til Fusa i 5. divisjon. Begge rykte opp med sine lag.

- Året i Øystese blei som eg hadde håpa på, litt rolegare for meg som ville ha meir tid med familien, samstundes som det sportslege fungerte veldig bra, seier Nordtveit.

Øyvind har framleis hatt ein finger med i spelet på spelarutviklinga i Os, han heldt nemleg fram som lærar på fotballgymnaset, der blant anna dei unge talenta Mats Lepsøy, Erik Kanestrøm, Sven Lyssand og Baste Jonassen er elevar.

- Det har vore kjekt å følgja med på Os i år og spesielt positivt med dobbelt opprykk. Dette gjev elevane på fotballgymnaset ein ekstra god utviklingarena neste år.

Opprykk og klubbskifte
Fem rundar før serien var slutt var det klart at Øystese rykte opp til 3. divisjon. Øystese blir motstandar til Os 2 i 2010. Robert og Fusa rykte opp til 4. divisjon. Både Fusa og Øystese må klara seg utan dei tidlegare Os-trenarane neste år.

- Robert sluttar i Fusa og byrja som trenar for Vadmyra, som møter blant anna Os 2 neste år, fortel Øyvind, som sjølv blir dametrenar på heiltid.

- Eg overtar som hovudtrenar for Sandviken. Full stilling med fotball, utelukkande med sportslege oppgåver, lokka meg.

Sandviken rykte ned frå toppserien etter årets sesong. Nordtveit har fått litt erfaring med å trena jenter i jobben på gymnaset og ser fram til å jobba med å få Sandviken opp igjen.

Nordtveit har tatt permisjon frå lærarjobben på Os Gymnas. Trenarrolla i Øystese er det nyleg avtroppa Fyllingen-trenar Håkon Østevold som overtar.

- Forsvarsspelar Erlend Grønner gjekk med deg frå Os til Øystese, og blei spelande assistenttrenar i ny klubb. Korleis fungerte det?

- Erlend yter godt også på svakare lag. Han blei ein bauta i overgangen frå 2. divisjon til 4. divisjon, og eg håpar for Øystese sin del at han blir verande i klubben, seier den komande Sandviken-trenaren, Øyvind Nordtveit.

Les meir om

Fotball Sport