Næringsliv | 02. okt. 2016

Samlar byggebransjen i eige forum

Kva ventar dei av kvarandre, utbyggarane, kommuneadministrasjonen og bankane? Fredag kan folk få klare svar.

Samlar byggebransjen i eige forum
Kommunalsjef Aina Tjosås stiller opp når Arild Vikøyr og Herman Brandt inviterer til seminar om utbygging i Os. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 02. okt. 2016 19:26

Køen sto ut døra og tilbakemeldingane frå alle partar var overveldande positive etter byggemøtet i Oselvarnaustet i april i fjor. Fredag er det nytt seminar med same aktørar på gjestelista.

– Vi hadde eit ønskje om å laga eit forum med konkret, lokalt fagleg innhald. Kva ventar byggebransjen av kommunen og kva ser kommunen at utbyggarane kan bli betre på? I tillegg har vi med oss både næringsrådgjevar i bank og tidlegare fagsjef hos Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Her er det høgt under taket og lagt til rette for tovegskommunikasjon, sånn at alle kan læra av alle, seier Arild Vikøyr, dagleg leiar hos Vikøyr & Brandt.

– Årsaka til at vi som eigedomsmeklarar tar tak i dette er at vi har mykje med både små og store utbyggarar å gjera, frå ein tomannsbustad til felt på 50-60 hus eller meir. Rundt ein tredel av dei nesten 200 einingane vi sel i året er prosjekt, her har vi alt frå tømrarar som er nye innan eigedom til store aktørar som sikkert har nokre tips å koma til både bank og kommune med.

– Jobbar mot same mål

Kommunalsjef Aina Tjosås seier Os kommune er glad for både initiativet og invitasjonen.

– Når det blir samla fleire frå same bransje på denne måten så stiller vi gjerne opp. Dette er ein svært effektiv måte å nå ut til mange på éin gong.

Det ho synest er blant det viktigaste å få fram er at kommunen og utbyggarane jobbar mot same mål; gode prosjekt som skal sikra livskvalitet for alle, i tråd med «Os inspirerer»-mantraet til kommunen.

– Vi ønskjer å bli sett på meir som ein samarbeidspartnar enn ein kontrollør, derfor er vi på tilbodssida når det kjem til å spreia informasjon. For mindre og nyare utviklarar av eigedom er det ei noko komplisert verd å stiga inn i. Men om dei er nøye med faktorar som plassering på tomt og krav til ferdigattest så sparer dei seg sjølv for både tid og pengar.

– Det er fleire eksempel på det motsette, at utbyggarar har gjort noko i beste meining, men som ikkje er godt nok. Når vi då blir nøydde til å purra kan vi bli oppfatta som masete, og det kan skapa frustrasjon og mindre vellykka prosjekt både i utforming og økonomi.

Ein heil dag på Hauge

Privatmegleren Vikøyr & Brandt har seminaret ope for alle, men det er begrensa med plass.

– Rundt 30 av 50 plassar er booka. Vi held på heile dagen med påfølgande middag og ei sosial stund utover fredag ettermiddag, fortel Brandt.

OPPDATERT: Grunna haustferie er arrangementet utsett. Ny dato er ikkje bestemt, men blir i 2017.

Meklarkontoret tar heile rekninga, både med leige av klubbhuset til Bjørnefjorden Golfklubb og med servering.

– Det var fullsett og folk som sto utanfor døropninga då vi hadde tilsvarande seminar i Oselvanaustet i fjor, no ser vi fram til nye tema og ny erfaringsutveksling i år.

Den største bransjen i Os

Om vi ser på næringsstrukteren i Os er byggrelaterte bransjar blant dei største og viktigaste i kommunen.

Tal som Purehelp har samla viser at minst 5 av dei 11 største bransjane i Os kommune er frå bygg:

1. Oppføring av bygninger 5,335 %
2. Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 4,795 %
3. Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner 3,779 %
4. Godstransport på vei 2,509 %
5. Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk 2,223 %
6. Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 2,064 %
7. Annen teknisk konsulentvirksomhet 1,905
8. Grunnarbeid 1,778 %
9. Utvikling og salg av egen fast eiendom 1,715 %
10. Investeringsselskaper 1,651
11. Snekkerarbeid 1,620 %

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.