Tor Espen Skoglund er dagleg leiar på Aqua Circle AS, som no held på å utvikla sentralfôringssystem. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Tor Espen Skoglund er dagleg leiar på Aqua Circle AS, som no held på å utvikla sentralfôringssystem. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Sentral styring - gram for gram

Aqua Circle AS fekk i sommar ein god start. No held dei på å utvikla eit nytt system.

Kjetil Vasby Bruarøy
18. november 2015 - 11:43

I juni fortalte vi om Jonny Møgster si oppfinning, som Vestmekaniske lagde prototype på og som danna grunnlaget for etablering av selskapet Aqua Circle AS.

Målretta, trykkluftbasert fôring av rognkjeks og leppefisk slo an, då osingane stilte på messa Aqua Nor i Trondheim i august hadde dei allereie selt for tre millionar kroner.

– Vi har selt 115 boksar totalt og har 15 nye på veg ut dørene. Vi hadde heldigvis bestilt inn delar til 100 boksar på førehand, så vi klarte å levera rimeleg raskt, seier dagleg leiar Tor Espen Skoglund.

Hausten har vore ei tid med noko lågare investeringsnivå hos dei potensielle kundane.

– Vi har passert fire millionar i omsetnad og kjem kanskje oppunder fem millionar før året er over.

– Mykje av tida no i haust har gått med til utvikling av eit større system, fortel Skoglund.

Lager sentralfôringsanlegg

Det første produktet, Auto Feeder, som fôrer fisk brukt til avlusing i laksemerdar, får no selskap av eit heilt fôringssystem til oppdrett av den mest aktuelle arten; rognkjeks.

– I samarbeid med kunde, Norsk Oppdrettsservice AS i Flekkefjord, utviklar vi no eit sentralfôringssystem som styrer ein serie med fôringsboksar.

Norsk Oppdrettsservice er ein pionér innan oppdrett av fisk til avlusing av laks.

Systemet er basert på den opprinnelege patenten, men krev ei med ganske komplisert styring av småskalafôring.

– Vi legg opp til éin boks per kar og styring av ein serie ulike boksar frå same stasjon.

– Kvart kar kan ha fisk i ulik storleik, og desse skal ha fôr av forskjellig kaliber, i ulik dosering og med ulik frekvens. Fordelen med éin boks til kvart kar er blant anna det at du lett kan byta til medisinfôr eller endra typen fôr for eitt enkelt kar, ved behov.

Kan få utviklingsstøtte

Mange timar i haust har gått med til utvikling av software, grensesnitt og programmering.

– Vi har søkt Innovasjon Norge om utviklingsmidlar og har fått gode tilbakemeldingar på søknaden.

Den første sentralen som skal leverast er på 15 boksar. Seinare kan dette utvidast til langt fleire kar.

Fôringsanlegget styrer gram for gram, fører logg og historikk, og kan bli eit banebrytande verktøy for oppdrett av dei viktige rognkjeksene.

– Vi er så og seia i mål. Vi har køyrd testar og vi veit at det fungerer. 2016 kan bli eit bra år, både med Auto Feeder, og med dette nye systemet, seier Tor Espen Skoglund.

Lokal montering

Skoglund er per i dag den einaste tilsette i selskapet. Vestmekaniske AS i nabolokalet var sentral i utviklingsfasen, også no med det nye systemet, mens Sørskår Mekaniske Verksted AS på Tau no står for serieproduksjon av boksane.

Os Asvo tar grovmonteringa mens GN Services AS (Geir Niklas Bøe) set systema saman.

Les meir om

Næringsliv Industri