Sjekk den sveisen! I dag er det «Funny Hair Day» på Os barneskule - ein del av markeringa av verdsdagen for psykisk helse. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh) 
Sjekk den sveisen! I dag er det «Funny Hair Day» på Os barneskule - ein del av markeringa av verdsdagen for psykisk helse. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh) 

Sjekk sveisen!

«Funny Hair Day» på Os barneskule

Kjetil Osablod Grønvigh
04. oktober 2019 - 10:30

Dei siste åra har fleire barneskular i Os hatt eigne dagar med morosame og kreative frisyrar.

I dag er det «Funny Hair Day» på Os barneskule.

Å våga å skilja seg ut

– Verdsdagen for psykisk helse, 10. oktober, er i år i haustferien til skulane i Os.

– Derfor bruker vi veka før ferien til å jobba med dette temaet, fortel rektor ved Os barneskule, Laila Aarbakke. 

Før skulestart i dag stod Aarbakke ved skuleporten og helste alle elevar og tilsette velkomen.

Sjølv stilte ho med det som lett kan seiast å vera ein vill hårfrisyre.

– Det å vera annleis er eitt av temaene, og ved å stilla med ny stil slår vi at slag for det å våga å skilja seg ut. Det er viktig å visa raushet og overfor oss sjølve og for kvarandre.

Gje tid

Tema for verdsdagen for psykisk helse er «Gje tid». Årets kampanje har som mål å oppfordra alle til å bruka tida på å gjera ting som er godt for den psykiske helsa.

Aarbakke fortel at heile veka har skulen jobba med å tenkja over kva som er viktig for å ha det bra, og kva du kan gjera for å bidra til at andre skal ha det bra. 

– Dette er eit flott og viktig tema, og saman med elevane har vi hatt ei innhaldsrik og ikkje minst viktig veke. 

Les meir om

Lokal Helse Kultur