Laila Reiertsen. (Arkvifoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Laila Reiertsen. (Arkvifoto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Sjølvsagt skal kreftmedisin vera gratis

Lesarinnlegg: Kreftmedisin skal vera tilgjengeleg og gratis for alle!

Kjetil Vasby Bruarøy
15. august 2017 - 12:15

Kreft er ein alvorleg sjukdom og mange pasientar opplever ein kamp med å klara tøffe behandlingar.

Som pasient forventar du sjølvsagt den beste behandlinga for å overleva. Men når ein ser at pasientar står fram, og i tillegg til sjukdomskampen må bruka krefter for å få den riktige og beste medisinen, føler ein med desse.

Vi kan rett og slett ikkje akseptera at pasientar døyr mens dei ventar på godkjenning av nye og viktige medisinar.

At nokre pasientar betalar for medisinen sin sjølv, er ei etisk utfordring, ikkje berre for pasienten, men òg for legen.

Som pasient skal ein sleppa ekstra belastingar. Difor må ein få ei endring av systemet for innføring av nye medisinar, noko Siv Jensen (Frp) har gått i bresjen for.

Laila Reiertsen
Os FrP