Beate Moe Grimstad ved Blå kors mottek rekordsjekken frå styreleiar i Eventus, Kjetil Tuvin-Hopen. (Foto: privat) 
Beate Moe Grimstad ved Blå kors mottek rekordsjekken frå styreleiar i Eventus, Kjetil Tuvin-Hopen. (Foto: privat) 

Skal vera til hjelp for andre barn

Eventus Borgafjell barnehage har vore med å samla inn over 70.000 kroner til barnefamiliar i ein sårbar situasjon. 

Kjetil Osablod Grønvigh
12. november 2019 - 14:28

– På fredag i førre veke overrekte vi Barnas stasjon, Blå Kors, ein sjekk på 73.423,94 kroner, fortel Kjetil Tuvin-Hopen.

Hopen er styreleiar i Eventus, som driftar åtte barnehagar i Os, Austevoll og i Bergen.

– Vi har eit prosjekt som vi kallar «Eventus gir tilbake».  Her lagar vi produkt som vi sel til dei føresette på FN-dagen. Kosthald og berekraft er satsingsområde for oss, så produkt som økologisk eplesyltetøy og tangsalt har vore med å samla inn pengane.  

Skal vera til hjelp for andre barn

Hopen fortel at Eventus i fleire år har samla inn pengar til gode føremål, og at dei siste åra har Eventus sjølv vald kven som skal få pengane. 

– I fjor gjekk pengane til Sykehusklovnene, og året før samla vi inn til Smøråsfjellets Venner som jobba med å få bygd ein gapahuk for ungar på Smøråsfjellet.

I år har Eventus-ungane samla inn over 70.000 kroner som går til Barnas stasjon.

Hopen fortel at Blå kors jobbar via Barnas stasjon for vanskeligstilte barn og deira familiar.

– Barnas stasjon er eit lågterskeltilbod for barnefamiliar i ein sårbar livssituasjon, og er i oppstartsfasen i Bergen og på Askøy. Tilbodet er tenkt å vera for familiar som har dårleg økonomi, og som kan ha gleda av å delta på ferieopphald og aktivitetar. 

Overvelda mottakar

Før helga kunne Beate Moe Grimstad ved Blå kors motta ein rekordstor sjekk ved ei mottaking i Eventus Kvernslåtten barnehage i Fana.

Hopen fortel om ein overvelda mottakar.

– Det vart ei fin markering, og det var tydeleg at pengane kom både overraskande og overveldande på mottakarane. 

– Vi vurderer fortløpande kven vi skal samla inn, og gje til, og det er ikkje umogeleg at vi vil finna mottakarar i Os i framtida. Årets sjekk er den største vi har gjeve vekk, og det er stas å notera seg at summen berre aukar for kvart år, avsluttar Hopen. 

 

 

Les meir om

Lokal