Lokal | 08. nov. 2020

Skarpe reaksjonar på nye smittevernreglar

– Vi hadde akkurat kome oss opp i kneståande, så øydelegg dei høgsesongen utan å kompensera, fortviler Linda Andersen.

Er-An Veikro vurderer permitteringar, Havnechefen er allereie stengt. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 08. nov. 2020 20:44

Torsdag kom regjeringa med skjerpa smittevernreglar, fredag supplerte Bjørnafjorden kommune med endå strengare lokal forskrift.

«No MÅ Bjørnafjorden/fylkeskommunen komme med en kompensasjon og det RASKT!» skriv Linda Andersen ved Er-An Veikro på Facebook.

Ho utdjuper frustrasjonen over telefon.

– Dei kan ikkje koma med desse reglane utan å kompensera. No har vi jobba dag og natt med å få plass til flest mogleg på ein trygg måte. I morgon skal vi starta med julemenyen, og vi har blant anna eit firma med rundt 50 tilsette som har delt deg i grupper på 10 og 10 for å gjennomføra ein julemiddag.

– No kan vi gløyma denne bestillinga. Kva skulle dei 10 tilsette gjort, sete éin meter frå kvarandre og ropt frå bord til bord?

– Vi har òg ei utfordring med familiar. Folk har tradisjon for å eta saman før jul, og vi har utfordringar med å forklara at det er forbode for besteforeldre, som har kome i same bil, ikkje kan eta med barn og barnebarn fordi grensa på fem er eit krav.

Er-An Veikro har vore ope som vanleg i dag. Dei har hatt godt belegg, men dei har tatt imot rundt 280 avbestillingar.

– Har du òg gått ut med permitteringsvarslar?

– Det blir vurdert i morgon. Det er tøft å ha 25 tilsette som truleg fryktar for både permittering og for jobbane sine. No har vi kjempa oss tilbake i kneståande, så kjem dette. Framtida til mange firma står på spel.

– Når styresmaktene få dagar etter ei oppmoding om å satsa på lokale julebord, går ut og oppmodar alle å halda seg heime, trur vi dessutan at marknadsgrunnlaget blir kraftig svekka framover. Desse svingingane, utan støtteordning, an ta knekken på ein heil bransje.

Andersen sitt forslag er tydeleg:

– Fjern meirverdiavgift, arbeidsgiveravgift og gi oss lønnstilskot ut året! Gode tiltak må koma raskt!

– Det er ikkje alle som kan redda seg inn med takeaway og vakumpakka mat. Bygda er så liten at vi skal ikkje stela ideane til kvarandre, takeawaymarknaden er nok ikkje stor nok til alle.

Havnechefen var fullbooka - stengte dørene i dag

– Eg forstår at Bergen kommune må stramma inn, men når berre 2 av 32 smitta i Bjørnafjorden kommune i haust er smitta internt i kommunen, og då av eigne familiemedlemmar, synest eg det er rart at kommunen slenger seg på Bergen sine krav, seier Peter Moesgård, styreleiar hos Osroso AS, som driv Havnechefen Restaurant.

– Vi synest det blir vanskeleg å forsvara å vera 20 gjestar i den vesle restauranten vår, når det berre er lov å vera fem personar samla privat.

Havnechefen hadde fullt hus laurdag, og har fullbooka kvar helg fram til jul, men valte å stenga frå i dag og i vekene framover mot jul.

– Vi har eit fint samarbeid med Elvehuset, som kan handtera dagens krav på ein enklare måte. Nokre selskap er flytta der, med mat frå oss, men langt frå alle.

Satsar på takeaway og pinnekjøt

Moesgård og Havnechefen går no over til takeaway, som slo godt an under nedstenginga i mars og april.

– No blir det med auka utval, frå rettane vi hadde i vår til tapas, sushi, lutefisk og annan ferdiglaga julemat.

– Det blir dessutan ein julebutikk med vårt eige, spesiallaga pinnekjøt, sild , spekemat og mykje anna, seier Peter, som i fjor selte over 5 tonn (!) pinnekjøt frå eit telt ved Plantasjen før førre jul.

Den største forskjellen på dei nasjonale reglane og dei lokale er;

  • Forbod mot fleire enn fem personar på private samanhengar (nasjonalt er det ikkje ein regel, men ei anbefaling at du maks har fem gjestar, men at to husstandar kan samlast, altså i teorien for eksempel 7 + 7)
  • Framskynda reduksjon frå 50 til 20 på private arrangement i leigde lokale frå natt til måndag til laurdag - noko som ramma alle med plan om fleire gjestar enn 5 i dagens konfirmasjonar
  • Restaurantar må stenga seinast klokka 22, og stopp på skjenking klokka 21.30, mot nasjonalt skjenkestopp klokka 24

Espen Aspenes (Frp) spurde fredag kommunedirektøren om lokale kompensasjonsordningar i ekstraordinært møte i formannskapet fredag ettermiddag.

– Vi skal sjå på dette på måndag. Vi vil vurdera å setja opp eit fond, og vi vil i dialog med fylkeskommunen, sa Christian F. Fotland.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.