Jan Frode Skeie, her i kamp for Os oldboys, blir leiar for nytt sportsleg utval i Os Fotball. (Arkivfoto: KVB)
Jan Frode Skeie, her i kamp for Os oldboys, blir leiar for nytt sportsleg utval i Os Fotball. (Arkivfoto: KVB)

Skeie blir sportsleg leiar

Os Fotball erstattar sportssjef Lars Bakkrud med ny organisering leia av Jan Frode Skeie.

Kjetil Vasby Bruarøy
28. september 2015 - 12:12

Etter at samarbeidet med Lars Bakkerud i sommar blei avslutta har styret i Os Fotball jobba med ulike modellar for å erstatta funksjonen.

– Alternativa var å tilsetja ein ny sportssjef eller organisera det sportslege på ein litt annan måte, fortel styreleiar Knut Haddal i ei pressemelding i dag.

– Os Fotball har blitt så store, med så mange lag, at for at vi skal kunna gje eit best mogleg tilbod så må vi organisera oss på ein annan måte.

Styret har valt ein modell der dei i større grad får flytta det operative ansvaret nærmare laga, samtidig som dei har ein struktur som heng saman frå styrenivå til spelar.

Til å leia det nye sportslege utvalet har Os Fotball fått inn Jan Frode Skeie

God leiar med lang fartstid

Den tidlegare Hellas-proffen Jan Frode Skeie spelte sin siste A-kamp for Os då han i 2006 kom inn i midtforsvaret og sikra opprykk til 2. divisjon i ein kaotisk kvalik-kamp mot Hovding.

Han har dei siste åra, ved sidan av å vera sponsor med MX Sport og serieleiar med Os oldboys, jobba mykje med allianselag på ungdomsnivå for Os og naboklubbane. Han har òg trent talentfulle ungdomar frå 1998- til 2000-årgangen.

– Jan Frode er ein dyktig leiar med lang fartstid i klubben. Vi er veldig glad for at han, på frivillig basis, har takka ja til denne oppgåva, seier Haddal.

Dei som er tiltenkt å sitja med Skeie i sportsleg utval har fått førespurnaden, men underutvala er førebels ikkje sett saman.

Ny modell

Styret har valt ein organisasjonsmodell der dei har eit sportsleg utval som er sett saman av medlemmar som speglar alle, frå dei yngste til dei eldste.

Kvart medlem i utvalet blir samtidg leiarar i sportslege underutval som barnefotball og ungdomsfotball.

A-lag herrar vil saman med rekruttlaget (Os 2) bli ei eigen satsingsgruppe. Samtidig vil klubben styrka arbeidet rundt kvinnefotballen og samarbeidet med Nore Neset.  Derfor er ein plass i sportsleg utval sett av til kvinnefotballen.

Droppar elite- og breidde-omgrepa

Styret har òg evaluert siste års inndeling i elite og breidde og endrar også organiseringen på dette.

– Det vil frå neste sesong vera lik medlemsavgift innanfor kvar aldersgruppe. Vi fjernar omgrepa og inndelingen i «elite» og «breidde» og går tilbake til 1. lag og 2. lag.  Samtidig kjem vi til å gi tilleggstilbod både på spesialisert trening med individuell oppfølging, mental trening og ernæring og kosthald.

– Til dette hentar vi inn kompetanse blant anna frå Olympiatoppen, slik at dei som vil legga mykje ned i idretten har eit godt og høgt kvalifisert tilbod i klubben, fortel Haddal.