Skuffa over FHI si tilråding til vaksinefordeling

Kommunane vil be regjeringa gå for alternativ 1.

Trine Lindborg, her på ein pressekonferanse om vaksinasjon i februar i år. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 18. juni 2021 11:36

I FHI si vurdering kring reduksjon i tal forventa vaksinedosar, datert 14.06.21, tilrår FHI å avslutte skeivfordeling av vaksiner i veke 29 slik som planlagt, men så gå rett over til ei jamn fordeling etter befolkningstal for alle kommunar (alternativ 3).

Tilrådinga har vore godt skjult og ikkje vore drøfta med kommunane det gjeld.

Tilrådinga som FHI kjem med no, vil vere eit brot på dei lovnadane som blei gitt frå regjeringa då skeivfordelinga vart innført.

Då skeivfordelinga vart vedtatt, fekk kommunane klar melding om at vi ville få ekstra mange vaksinedosar i veke 29-32, dei tre vekene det er vanskelegast å skaffe kvalifisert helsepersonell.

Vi har stått på og sikra bemanning, for å ta igjen vaksineringa av våre innbyggjarar.

Ved den tilrådde endringa vil det kanskje ikkje bli bruk for desse likevel – ikkje fordi det uventa kjem færre vaksiner til landet, men fordi FHI foreslår å gå tilbake på fordelinga, «tilbakebetalinga», av vaksiner til «minuskommunane».

Vi er skuffa over FHI si tilråding. Dette alternativet vil føre til at våre innbyggjarar må
vente endå lengre for å få dose 1.

Kommunane vil be regjeringa gå for alternativ 1, og oppretthalde dagens planlagde avslutning i uke 29, og så avslutte dose 1 i «plusskommunane» inntil «minuskommunane» i løpet av tre veker har fullført si dose 1 vaksinering.

Smittetala er låge eller fallande i nesten alle kommunar i landet, og kommunane kan difor ikkje sjå grunn til å gjere endringar i den førespegla vaksinefordelinga.

FHI skriv sjølv om alternativ 1 at «Dette vil gi en lavere dekning i de prioriterte kommunene ved avslutningen av den målrettede prioriteringen, men det kan hevdes at med dagens fordelaktige smittesituasjon med mindre geografisk skjevhet i smitte, vil være av mindre epidemiologisk betydning.»

Gjennom heile pandemien har kommunane fått pålagt nye oppgåver, og endringar i restriksjonar og vaksinasjonsprogrammet har blitt kommunisert gjennom pressekonferansar, utan nokon kommunikasjon om dette er handterbart eller kva kommunane treng for å få det til på ein god måte.

No er det på tide at regjeringa lyttar til kommunane, gir oss føreseielegheit og tar oss på alvor. Det kan regjeringa gjere ved å gå for alternativ 1.

Trine Lindborg
ordførar i Bjørnafjorden

saman med:

Sara Hamre Sekkingstad, ordførar i Alver kommune
Marianne Sivertsen Næss, ordførar i Hammerfest kommune
Hans Inge Myrvold, ordførar i Kvinnherad kommune
Anders Vatle, ordførar i Eidfjord kommune
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, ordførar i Etne kommune
Lars Fjeldstad, ordførar i Osterøy kommune
Hege Eide Vik, ordførar i Vaksdal kommune
Per Lerøy, ordførar i Austrheim kommune
Kjetil Eikefet, ordførar i Modalen kommune
Hallvard Hallstein Oppedal, ordførar i Gulen kommune

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.