Lokal | 20. jan. 2011

Skulen må rivast

Fløyen som husar alle klasseromma på Lysekloster skule må rivast, ifølgje ein ny rapport frå Multiconsult.

Skulen må rivast
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 20. jan. 2011 08:05

Bildeserie:

bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
1 av 5
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde

Multiconsult tok i haust ein tilstandsanalyse på alle skulane i Os. I rapporten, som var ferdig rett før jul, skriv dei i si vurdering av Lysekloster skule:

«Det er planlagt et nytt bygg som er tenkt plassert over eksisterende undervisningsfløy. Dagens situasjon med setningsproblematikk og feilbelastning på bygget medfører at vi ikke anbefaler å gå videre med denne løsningen.»

Fløyen, som er cirka 750 kvadratmeter stor, husar alle klasseromma og alle grupperomma til dei 130 elevane ved skulen.

I konklusjonen skriv Multikonsult:

«Vår anbefaling til Os kommune er å tenke nytt for Lysekloster skule. Vi anbefaler å rive eksisterende undervisningsfløy og å bygge ny fløy i to eller flere etasjer.»

Vil ha nybygg inn i skulebruksplanen
Adhocutvalet som jobbar med skulebruksplanen har hatt saka om Lysekloster skule oppe i møte, seinast 10. januar i år.

- Til møta i formannskapet og tenesteutvalet i februar vil eg ta saka vidare. Der vil eg foreslå å legga Lysekloster skule inn som eige prosjekt i skulebruksplanen, seier kommunalsjef for oppvekst og kultur, Ingvar Torsvik.

- Det er tydeleg at vi ikkje kan rusta opp og bygga på som planlagt, vi må riva og bygga nytt, og det må vi gjera ganske raskt.

- Ingen dramatikk for oss
Rektor ved Lysekloster skule, Ole Lars Strønen, blei gjort kjent med rapporten før jul.

- Dette er nok dramatisk for dei som skal betala, men det er ikkje dramatisk for oss som bruker skulen.

Medan bibliotekbygg og administrasjonsbygg av nyare dato står på trygg grunn, sig undervisningsfløyen i midten. Innvending er det synlege teikn på både setningsskader og lekkasje, men Multiconsult fann ikkje sopp.

- Nokre har kanskje uroa seg for at det er problem med å driva undervising her i dag, men inneklimaet er godt.

Det einaste punktet i rapporten det hastar med, som er relatert til bruk, er dei branntekniske forholda. Her er det fleire avvik.

FAU er orientert
Rektor har orientert foreldreutvalet ved skulen, men ventar med fellesorientering til foreldra til han har resultat frå dei politiske møta i februar.

- Korleis reagerer dei foreldra du har snakka med?

- Nokre har nok uroa seg for at vi ikkje skal ha lokale medan skulen blir riven, men det blir nok ordna med eigne brakker på skuleplassen. Som Multiconsult skriv er det plass til det.

For nokre dagar sidan måtte gymsalen stenga grunna lekkasje i taket. Over hundre liter vatn fossa inn fram til skaden blei reparert.

Det einaste Multiconsult skriv om gymsalen i si vurdering er at brakkebygningen som ligg i tilknyting til salen er i svært dårleg byggteknisk stand og har ingen nytteverdi.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.