– Kven fekk kva? I går vart granitt-symposiet i Vognhallen avslutta. Her presenterer Arne Mæland dei ulike kunstnarane for publikum. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh) 

Skulpturane fekk nye eigarar

Granittsymposiet: 11 kunstverk vart i går fordelt - eitt av dei treng ikkje reisa langt.

image
image
image
image
image
image
image
Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Sommmarens andre skulptur-symposium var i går avslutta med loddtrekning mellom 11 ulike dugnadsgjengar i Hordaland.

«Skulptur i landskap» synte seg å vera vel så populært som det første symposiet som vart avslutta for ein månad sidan, og folk i stod tett i Vognhallen då klokka nærma seg 13 i går.

Helsa og hylla kunstnarane

Det var mange som let seg imponera over kor mykje kunstnarane hadde fått til på nokre hektiske dagar, og både sponsor, Christian Rieber, og medarrangør Arne Mæland frå Galleri Solbakkestova nemnde dette i velkomsthelsingane sine. 

Rieber, som tidlegare i helga hylla osingane for engasjementet rundt skulptur-symposia, gjentok hyllesten, men han nytta òg taletida til å skryta av kunstnarane som alle hadde løyst oppgåva på ein imponerande og tilfredsstillande måte. 

Kven fekk kva?

Etter ein kort presentasjon av dei ulike kunstnarane var det tid for å finna ut kven som skulle få kva.

Ei ferdig liste med dei 11 kunstverka skulle koplast med 11 namn i ein bolle med gule kinderegg. 

Etterkvart som kunstverka vart fordelte, såg både kunstnar og mottakar like nøgde ut med å ha blitt kopla saman. 

Slik vart fordelinga: 

«Land and sea» (Elena Saracino) - Dugnadsgjengen på Birkelandsfjellet

«Trollegg» (Kareb Van Ommeren) - Smøråsfjellets venner

«På ville veier» (Vidar Bratlund-Mæland) - Nubbeguttene 

«Triskelion» (Gissella Garcia) - Askøy på langs

«The call of the mountain» (Jo Klay) - Helgetun

«Kernel» (Petre Petrov) - Marmorguttene v/ Georg Jørgensen

«Memories from the other side» (Renate Verbrygge) - Dugnadsgjengen på Fløyfjellet

«Ole Bull» (Knut Hetleflåt) - Dugnadsgjengen på Lysøen

«Tention» (Cagdas Sari) - Alvøskogens venner

«Spring in a wild side» (Aurél Boussin) - Dugnadsgjengen på Fanafjellet 

Og den kortreiste kunsten?

Når siste kunstverket stod att, «Hellige øyeblikk», av Arne Mæland, var det berre Galleri Solbakkestova som ikkje hadde fått velja seg eit kunstverk ... 

Fleire saker