Bergen tinghus. (Arkivfoto: KVB)
Bergen tinghus. (Arkivfoto: KVB)

Slapp fengsel etter bedrageri

Fekk utbetalt for mykje frå Nav, men ikkje nok til fengsel.

Kjetil Vasby Bruarøy
31. oktober 2019 - 10:31

Ein mann i 40-åra frå Os møtte tidlegare denne veka i Nordhordland tingrett, sikta for å skaffa seg «uberettiget vinning» i samband med meldekort til Nav.

I ein periode frå 2015 til 2017 hadde han notert at han hadde jobba 75 timar, trass i at timetalet var 758,5 timar.

Det førte til 86.700 kroner i for høg utbetaling.

Mannen møtte i retten, tilsto og samtykka i avgjerd ved tilståelsesdom.

Nokre tusenlappar frå fengselsstraff 

Ved forsettlege bedrageri ovanfor Nav for beløp over ei viss storleik blir det normalt reagert med fengsel utan vilkår.

Vegleiande grense mellom fengsel og samfunnsstraff ligg i området 2/3 av folketrygdens grunnbeløp.

I 2015 og 2016 var dette beløpet 90.068 og 92.576 kroner.

Sikta blei dømt til 30 timar samfunnsstraff.

 

Les meir om

Lokal Politi