Solid satsing av Sælen

Johs Sælen & Sønn måtte utvida den nye hallen for å få plass til dette monsteret av ei bore- og sagelinje.

Tore Sælen med den nye sage- og borelinja som kom i drift før jul. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 27. des. 2015 11:13

Bildeserie:

Jan Hetleflåt er nøgd med måten Tore Sælen driv selskapet på. (Foto: KVB)
Sælen firedobla då dei flytta til ny storstove i Hegglandsdalen. (Foto: KVB)
Til innflyttinga kjøpte dei denne sage- og borelinja, som no har fått ein storebror. (Foto: KVB)
Sælen investerte òg i dette plasma-bordet. (Foto: KVB)
Verkstaden er stor, men måtte no utvidast. (Foto: KVB)
Dette beistet frå Voortman tar inn 15 meter lange bjelkar. (Foto: KVB)
Konstruktør Heine Vik sender teikningane rett i saga. (Foto: KVB)
Tore sin bror, ingeniør Raymond Sælen, har òg byrja å jobba ved familieverksemda. (Foto: KVB)
Jan-Simon Berge og Raymond har vore i Nederland på opplæring. (Foto: KVB)
Eit tilbygg på over 150 kvm måtte til for å få plass til maskina. (Foto: KVB)
Bjelkar på opptil 15 meter blir lagt i magasina. (Foto: KVB)
Matinga er automatisk. (Foto: KVB)
Klar for kapping. (Foto: KVB)
Som å saga i smør. (Foto: KVB)
Så er det boring og merking over, under og på sida. (Foto: KVB)
Neste steg er sveising. (Foto: KVB)
Johs Sælen & Sønn leverer stadig fleire store hallar. (Foto: KVB)
Jan Hetleflåt er nøgd med måten Tore Sælen driv selskapet på. (Foto: KVB)
Sælen firedobla då dei flytta til ny storstove i Hegglandsdalen. (Foto: KVB)
1 av 17
Sælen firedobla då dei flytta til ny storstove i Hegglandsdalen. (Foto: KVB)
Til innflyttinga kjøpte dei denne sage- og borelinja, som no har fått ein storebror.  (Foto: KVB)
Sælen investerte òg i dette plasma-bordet. (Foto: KVB)
Verkstaden er stor, men måtte no utvidast. (Foto: KVB)
Dette beistet frå Voortman tar inn 15 meter lange bjelkar. (Foto: KVB)
Konstruktør Heine Vik sender teikningane rett i saga. (Foto: KVB)
Tore sin bror, ingeniør Raymond Sælen, har òg byrja å jobba ved familieverksemda. (Foto: KVB)
Jan-Simon Berge og Raymond har vore i Nederland på opplæring. (Foto: KVB)
Eit tilbygg på over 150 kvm måtte til for å få plass til maskina. (Foto: KVB)
Bjelkar på opptil 15 meter blir lagt i magasina. (Foto: KVB)
Matinga er automatisk. (Foto: KVB)
Klar for kapping. (Foto: KVB)
Som å saga i smør. (Foto: KVB)
Så er det boring og merking over, under og på sida. (Foto: KVB)
Neste steg er sveising. (Foto: KVB)
Johs Sælen & Sønn leverer stadig fleire store hallar. (Foto: KVB)
Jan Hetleflåt er nøgd med måten Tore Sælen driv selskapet på. (Foto: KVB)

Johs Sælen & Sønn hadde det romsleg då dei for tre år sidan flytta frå 450 kvadratmeter ved Vallabrua til 2000 kvadratmeter ny storstove i det nye industriområdet i Hegglandsdalen.

No måtte dei utvida med over 150 kvadratmeter for å få plass til ny bore- og sagelinje.

– Vi kjøpte ny bore- og sagelinje då vi flytta inn her, etterpå investerte vi i eit bord for plasmaskjering. Med denne nye maskina er vi rigga for fleire og større jobbar, seier dagleg leiar Tore Sælen.

Dei er no i sluttfasen i tredje trinn med leveransar til Bybanen. Kjøpesenteret Horisont er blant dei store leveransane, det er òg Bøe & Lepsøy sitt store lager på nabotomta og 44 av planlagte 170 bustadar i Råstølen. Neste år skal dei blant anna levera til ny Kiwi butikk på Haugsneset og nye Skeie skule.

Sælen produserte 800 tonn med stål i fjor. Den nye maskina åleine kan saga, bora og merka 2500 tonn i året.

Sønn og bror

Tore eig fabrikken saman med pappa Bjørn. I haust fekk han veslebror Raymond med på laget.

Raymond har bakgrunn som mekanisk feltingeniør i eit offshoreselskap, men slutta for å ta del i familieverksemda.

Han jobbar på kontoret saman med Tore og konstruktør og prosjektleiar Heine Vik frå Øystese.

Direkte frå 3D-teikning til sveis

Det sto mellom to europeiske leverandørar då Sælen i starten på 2015 byrja å vurdera å styrka utstyrsparken yttarlegare. Han valte ikkje den billigaste.

Valet falt på Voortman 613, som kappar opptil 450 x 1050 mm tjukke stålbjelkar, noko som er cirka tre gongar kapasiteten til den førre maskina, som framleis er i drift til «småjobbar».

Sjå demovideo av maskina på YouTube.

I tillegg har den fleire funksjonar som ikkje den førre linja har.

Utanom kapping og boring kan maskina ta imot og produsera direkte etter 3D-teikningar. Den hentar inntil 15 meter lamge stålbjelkar som ligg i magasina i tilbygget, kappar, borar og merker for sveising før den sender bjelke etter bjelke inn i magasina inne i hovudhallen.

Fekk press på seg

Nederlandske Voortman brukte tre veker på montering og tre veker på innkjøring og instruksjon av maskina. Sistemann reiste heim i førre veke. På førehand hadde Raymond og ein kollega vore to veker ved den nederlanske fabrikken.

– Då maskina var ferdig montert og testkøyringa var i gang sendte vi over reelle ordrar. Det er travle tider og eg fekk inntrykk av at han følte eit litt press då ordrelista berre vaks og vaks på skjermen mens han skulle visa, fortel raymond og ler.

Tidobla omsetnaden på 10 år

Johs Sælen & Sønn AS blei av Dagens Næringsliv kåra til gasellebedrift både i 2009 og 2010.

Frå 2005 til 2014 er omsetnaden tidobla, frå 4,3 til 43,4 millionar kroner i fjor.

Selskapet har gått med overskot kvart år sidan 2006, i 2014 med heile 4,3 millionar kroner.

– Ein god og nøktern leiar

Sælen har no, inkludert innleigd arbeidskraft, 23 mann i arbeid. Trass gode resultat har det ikkje vore tatt utbyte dei siste ti åra.

– Eg er veldig glad for måten Tore har drive vidare på etter at Bjørn trappa ned. Tore får toppkarakter hos meg, seier Jan Hetleflåt.

Hetleflåt har jobba for Sælen og Sønn i rundt ti år.

– Eg liker måten Tore driv butikk på. Han er nøktern som type, men vågar samtidig å ta gode grep for å rusta selskapet for framtida. Saman med Raymond og Heine har vi dei rette folka på kontoret, meiner Hetleflåt.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.