Solstrand har kjøpt Sandholmane

Børrea Schau-Larsen er tydeleg på kva som er målet med handelen.

Sandholmane sett frå lufta. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 04. mars 2015 21:42

Bildeserie:

Solstrand har nett byrja byggearbeidet på ny kai.
Kart: Os kommune
Sandholmane sett frå Solstrand Hotel og Bad. (Foto: KVB)
Er du heldig kan du om vinteren sjå spekkhoggarar mellom Sandholmane og Solstrand. (Foto: KVB)
Sandholmane har fine badeplassar og idylliske svaberg. (Foto: KVB)
Moldegaard midt i bildet. Salet omfattar moloen nedst i venstre hjørne. (Foto: KVB)
Solstrand har nett byrja byggearbeidet på ny kai.
Kart: Os kommune
1 av 6
Kart: Os kommune
Sandholmane sett frå Solstrand Hotel og Bad. (Foto: KVB)
Er du heldig kan du om vinteren sjå spekkhoggarar mellom Sandholmane og Solstrand. (Foto: KVB)
Sandholmane har fine badeplassar og idylliske svaberg.  (Foto: KVB)
Moldegaard midt i bildet. Salet omfattar moloen nedst i venstre hjørne. (Foto: KVB)
Solstrand har nett byrja byggearbeidet på ny kai.

I februar skifta Sandholmane, den vesle øygruppa mellom Os og Fusa, eigar.

– Moldegaard ville selja og kom til oss, som nabo, og spurde om vi ville kjøpa, fortel Solstrand-direktør Børrea Schau-Larsen .

Gode naboar

Solstrand Fjord Hotel AS har kjøpt Sandholmane (gnr 66, bnr 16) for 7 millionar kroner.

Les òg: Februar - sal av eigedomar i Os

Salet omfattar også ein molo og nokre meter med strandlinje (gnr 66, bnr 17) mellom hotellet og Moldegaard, på nordaustsida av naustrekka nedanfor hotellet.

– Det var ikkje vårt initiativ, men vi kjøpte det Moldegaard ville selja. Solstrand har hatt eit fantastisk naboforhold til Moldegaard i 120 år, og er glade for at dei kom til oss med denne eigedomen, seier Schau-Larsen.

– Vårt vakraste maleri

Årsaka til at Solstrand ville kjøpa eigedomane er at dei har ønskje om å lata dei ligga i fred.

– Utsikta mot Sandholmane er vårt vakraste maleri. Ved å unngå at andre kjøpte Sandholmane er vi med på å sikra at denne utsikta ikkje endrar seg.

– Vi trur ikkje at nokon ville fått bygga noko på Sandholmane med det første, men du veit aldri kva som skjer i framtida. Det kan koma firma og personar med dei mest underlege interessene, det ser vi også i dag. Ser du horisontlinja bak Solstrand frå sjøen så er det ikkje alt som ser like harmonisk ut.

– Kva som skjer om 50 eller 100 år er det heller ingen som veit. Men det er fint om nokon ser tilbake på tida vi har levd og seier at vi prøvde å forvalta eit klokt eigarskap.

Auka behov for rekreasjon

Kanskje kan det éin dag koma ønskje om å bygga noko meir skånsomt, som ein kai for friluftsfolk, for eksempel.

– I så fall vil vi som eigar ha ein plass ved bordet når eventuelle ønskje om tiltak skal diskuterast.

– Christian Michelsen bygde Solstrand for rekreasjon. Eg er tilhengar av dagens politikk med fortetting i og nær sentrum. Men med auka fortetting blir det også eit auka behov for gode stadar for rekreasjon. Det er det vi frå dag til dag jobbar med å skapa på Solstrand, seier Børrea Schau-Larsen.

Bygger ny kai

Solstrand Hotel og Bad fekk i fjor godkjent opprusting og utviding av gjestekaien.

– Det har vore mykje dårleg vêr i vinter, så vi har nettopp kome i gang.

– Grunna desse utfordringane er det mogleg at vi ikkje får fullført i år, at vi ta trinn to i løpet av våren 2016.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.