Lokal | 27. nov. 2012

Står ved løfta

Ny idrettshall kan koma på Kuventræ. Frp/H og sentrumspartia held løfta frå valkampen i budsjettframlegga dei presenterte tysdag.

Står ved løfta
Ny hall skal på plass på Kuventræ, samstundes skal ei arbeidsgruppe sjå på framtidig utbygging av anlegget (flyfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Andris Hamretysdag 27. nov. 2012 14:59

Då rådmannen la fra sitt budsjettframlegg 30. oktober hadde han ikkje funne rom for ny idrettshall eller til idretten.

Ein av dei som håpte politikarane ville stå ved løfta sine frå valmøte på Os gymnas var leiar i Os Turn, Hans Parnefält.

- No håper eg politikarane står ved løfta sine og hjelper oss å rusta opp Kuventræ mellomanna med ny idrettshall, sa Parnefâlt i ein kommentar til rådmannen sitt budsjettframlegg.

Vil starta prosessen

Både sentrumspartia (TvS, V, Sp og KrF) og posisjonen med H/Frp ser ut til å stå ved valløfta sine.

- Sentrumspartiene vil sette i gang planprosessen for ny idrettshall/treningshall på Kuventræ, skriv dei fire partia i sitt framlegg.

Frp/H går like langt i sitt verbalforslag, der dei seier:

Kommunestyret legg til grunn at idrettshall nr. 3 i Os skal realiserast på Kuventræ i løpet av denne valperioden. Prosjektet må leggjast inn i investeringsbudsjettet i 2014/15 basert på dei skisser som arbeidsgruppa for utvikling av Kuventræ legg fram i 2013, ref. formannskapssak 80/12. Prosjektet må finansierast gjennom eigenkapital frå
driftsoverskot 2012 evt. 2013, samt lånefinansiering. I tillegg kjem tippemidlar, og eventuelle midlar frå private til utvikling av Kuventræ som sentralidrettsanlegg.

- Eit vedtak om hall på Kuventræ må koma seinast i samband med budsjetthandsaminga til neste år, meinte ordførar Terje Søviknes (Frp).

Oppretta arbeidsgruppe

I førre formannskapsmøte vedtok formannskapet å oppretta ei arbeidsgruppe under leiing av prosjektansvarleg i kommunen, Tor Inge Døsen, for å vurdera framtidige anlegg, behov for investering og drift/eigarforhold på Kuventræ idrettsplass.

Med seg i arbeidsgruppa får Døsen dei to politiske representantane Eirik André Hesthamar (Frp) og Jon Sivert Rykkel (V), Tom Leonsen frå administrasjonen, Leif Gunnar Borgen frå Osbadet, Hans Parnefält frå Os Turn og ein representant frå idrettsrådet.

Arbeidsgruppa skal koma med framlegg om kortsiktige og langsiktige utbyggingsplanar for Kuventræ, med blant anna ny idrettshall, til politisk handsaming seinast i løpet av 3. kvartal 2013.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.