Næringsliv | 28. juni 2011

Starten på noko stort?

I går var det salsstart på Oshjørnet. Med suksess her vil Beras vidareutvikla Brugata til eit eksklusivt lite «kjøpesenter».

Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 28. juni 2011 12:53

Bli varsla om siste nytt:
Følg Midtsiden på Facebook

Oshjørnet har næringslokale på første plan og 9 husvære i etasjane over. Eit stort nybygg på baksida skal innehalda 6 store leilegheiter, i tillegg kjem 2 nye på taket.

– I eksisterande bygg aukar vi frå 1 til 2 etasjar med næring og reduser frå 9 til 4 husvære. Desse blir bygd opp på nytt og vil saman med dei 8 nye i nybygg på baksida utgjera eit spennande bustadprosjekt, seier Terje Haugan frå Bergen Eiendomsrådgivning (Beras).

Måndag ettermiddag var det salsstart for det Haugan trur blir siste sjanse til å få 4-roms bustad midt i Os sentrum.

– Det er kjent i eigedomsbransjen at det er mest lønsamt å utvikla og selja 3-roms, men for å få eit estetisk bygg så blei fleire av husværa så store at det passa best med 4-roms.

Frå 3,4 millionar kroner

Dei seks første leilegheitene som er lagt ut for sal er frå 85,7 til 93,6 kvadratmeter store. Prisane ligg mellom 3,4 og 4,3 millionar kroner.

– Vi må selja husværa i det planlagte nybygget bak mot elva før vi kan selja framme og på toppen, fordi det er i dette huset heisen skal koma, og vi sel husværa med livsløpsstandard.

I 2. etasje på baksida, der det også er teikna inn ein liten bakgårdei høgd over gatenivå, med sandkasse, leikeapparat og utsikt ned i Baronselva, ser han for seg at det vil vera passande også for småbarnsfamiliar.

– Når fem av desse er selt går vi i gang å bygga. Dette kan bli eit skikkeleg løft for Osøyro, trur eigedomsrådgjevaren.

Kva med gateplan?

I første etasje, der Opus i januar la ned, skal det også pussast opp. Både frisørsalongen Tojo og Strikkebutikken skal få nye lokaler i tillegg ser Haugan for seg at DnB kan flyttast.

– Vi er i dialog med DnB om flytting til Oshjørnet med ein liten filial på gateplan og kontor i 2. etasje, 150 kvm nede, 300 oppe. Då får vi frigjort mykje til handel i Brugata, forklarar han.

Første av fleire trinn

Beras handterer eigedomane til fondet BB Eiendom Invest. Eigedomane består av Oshjørnet, gamlebanken, bygningen som blant anna DnB leiger i og Buggegården.

– Vi har søknad om oppstart av planarbeidet for DnB-bygget og Buggegården inne til handsaming. Går denne gjennom ser vi for oss å jobba vidare i fem trinn.

Først ut blir Buggegården, der den nye Kafé Engeline blir verande på gateplan, 2. etasje blir ombygd til utleige av overnattingsplass og dei tre etasjane over blir oppgradert, seksjonert og selt som bustad.

– Dei neste trinna blir i bygningen der DnB no er, og så i gamlebanken. Her vil vi rusta opp, få ny fasade og kopla saman bygga på ein ny måte.

Nytt kjøpesenter?

Prosjektet blir på rundt 5700 kvadratmeter med cirka 25 nye husvære i dei øvste etasjane og to etasjar til næring. Også delar av tredje etasje blir brukt til kontor.

– Vi trur at store, moderne lokaler til handel vil dekka eit behov. Fleire kjente kjedar stiller krav til storleik og stil som ikkje dagens Osøyro kan tilfredsstilla.

– I skissene står kvartalet med tittelen «Baronen og Baronessen». Er dette ein plan om eit kjøpesenter?

– Du kan gjerne kalla det kjøpesenter, det blir eit eksklusivt og godt tilrettelagt kvartal for handel og næring, kanskje med nytt bygg bak gamlebanken, på sikt, og passasje mellom lokala under tak.

– Om vi trinnvis bygger det vi har plan om så kan Os bli ein veldig attraktiv plass for etablering av butikkar, trur Haugan.

Parkering var nøkkelen

– Vi har hørt om planar for Oshjørnet ei stund. Kvifor blei det oppstart akkurat no?

– Vi har godkjent reguleringsplan med to parkeringsplassar per ny bueining. Sidan det er 9 frå før og kjem 12 treng vi 6 plassar, noko vi har, men desse vil vi ikkje selja på livstid.

Årsaka er at Haugan ikkje vil bruka området mellom GH Interiør og Oshjørnet til parkering, sånn det er brukt i dag. Han vil heller ikkje bygga huset som er teikna inn på skissene til høgre.

– Denne plassen ut mot elva er for fin til denne type bruk, plassen burde vore som ein open liten park ned mot elva.

– I staden vil vi selja parkeringsplassane med atterhald om at vi kan flytta dei innanfor 200 meter radius. Då er huseigar garantert parkering nær heimen sin og vi står fritt til å bruka eller byta vekk denne plassen til friareal.

Haugan har lufta tankane med Os kommune og har sjølv ein idé om å byta eigedomen mot parkeringsplassar i komande nytt parkeringsanlegg i Os.

– Rapporten frå Asplan Viak, som kom i juni og blant anna handla om trafikk og parkering i Os sentrum, var så tydeleg på det same som vi har sagt ei stund, grusbanen på ungdomsskulen er desidert beste alternativ til å auka mengda parkeringsplassar i Os. Desse signala var no så tydelege at tida var moden for å starta på Oshjørnet.

– Blir det bygd parkeringshus på grusbanen er vi interessert i å gje vekk tomta i sentrum til ålmenta mot at vi får parkeringsplassar til huseigarane vi har selt til i sentrum.

Passeleg pris?

I første omgang er Beras mest spent på sommaren og salet av dei nye husværa.

– Vi bør selja eit par av dei ganske raskt, men ikkje for mange, då har vi prisa oss for lågt, smiler Terje Haugan.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.