Politi | 20. apr. 2022

Statistikk: Fengsel og fotlenke

Norske fengsler har 3.169 innsatte. 473 personer står i soningskø.

Statistikk: Fengsel og fotlenke
Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet. (Foto: Kriminalomsorgen)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 20. apr. 2022 08:11

Pressemelding:

473 personer står i soningskø, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 304 iverksettelser.

Antall innsatte i fengsel

 • 30. mars var belegget i fengsel på 87,1 prosent med totalt 3.169 innsatte.
 • Av de 3169 innsatte satt 632 (20 prosent) i varetekt
 • 757 (24 prosent) var utenlandske statsborgere
 • Kvinnelige innsatte: 176 (5,6 prosent)
 • Antall forvaringsdømte i fengsel: 146 menn, 8 kvinner
 • 6 innsatte under 18 år. 2 soner dom og 4 sitter i varetekt.
 • Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i mars 2022 var 86,1 prosent.

Soningskø

Pr. 1.4.2022 var soningskøen på 473 ubetingede dommer.

Av disse avventer 19 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).

Forrige måned var soningskøen på 440 ubetingede dommer.

Straffegjennomføring i samfunnet

I mars 2022 ble det iverksatt 630 gjennomføringer av straff i samfunnet, som er 16 prosent færre enn i mars 2021, der 749 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 304 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 169.

Elektronisk kontroll viser en nedgang på 10 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, men samfunnsstraff viser en nedgang på 14 prosent. Når det gjelder saker som var aktive, ligger gjennomsnittstallet for hele mars 2022 høyest for samfunnsstraff.

Program mot ruspåvirket kjøring viser en nedgang på 36 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og bøtetjeneste synker med 26 prosent.

Narkotikaprogram med domsstolskontroll (ND) er det eneste tiltak som øker, med 31 prosent fra 13 til 17.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

Tall per mars 2022

 • Samfunnsstraff 169 (16 % kvinner)
 • Program mot ruspåvirket kjøring 29 (10 % kvinner)
 • Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 17 (12 % kvinner)
 • Bøtetjeneste 42 (21 % kvinner)
 • Prøveløslatelse med møteplikt (ingen kvinner)
 • Elektronisk kontroll 304 (12 % kvinner)
 • § 12 straffegjennomføring i institusjon 21 (14 % kvinner)

Lovbrudd

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i mars 2022, er dømt for følgende type lovbrudd (tall i prosent).

 • Trafikklovbrudd 39,6
 • Narkotika/rus 14,9
 • Vold 10,5
 • Vinningskriminalitet 8,5
 • Økonomi 7,2
 • Lov og orden 6,9
 • Seksuallovbrudd 2,5
 • Annet 9.9

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

 • Gratis å lasta ned
 • Bli varsla straks noko skjer
 • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.