Blå markering viser kva eigedomar som blir råka av stengt veg i perioden. (Kart: Os kommune)

Steinneset blir innestengt

Måndag blir desse bustadane ramma av stengt veg i rundt seks timar.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Os kommune stenger Steinneset for biltrafikk frå klokka 9 måndag 20. mai.

Vegen blir stengt ved Steinneset 14.

– Årsaka er graving for å utbetra dreneringa i området, fortel ingeniør Robert Flister i tekniske tenester i Os kommune.

Vegen blir stengt fram til klokka 15, eller fram til arbeidet er ferdig.

– Ved dårleg vêr eller uventa vanskar kan arbeidet ta lengre tid.

Vegen kan bli opna for køyretøy under utrykking.

Fleire saker