Lokal | 29. jan. 2019

Steinneset kan få flytande sauna

Badstove i Os hamn? – Køyr på, men informer oss om pris! sa arbeidsgruppa Liv på Øyro 2.

Oslofjord Sauna ein fredagskveld i desember. No vil Halvor Hanevik ha tilsvarande på Steinneset i Os. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 29. jan. 2019 13:43

Bildeserie:

– Eit stusseleg område, seier Tjosås om denne gangvegen. (Foto: KVB)
Kan rasteplassen reduserast til fordel for meir bubil? (Foto: KVB)
Bubilparkeringa, som var ny til påske i fjor, har vore populær også i haust og vinter. (Foto: KVB)
Os kommune vil dobla lengda på flytebrygga for å auka gjestekapasiteten. (Foto: KVB)
Næringskaien kan bli flytta på utsida av denne moloen. (Foto: KVB)
– Eit stusseleg område, seier Tjosås om denne gangvegen. (Foto: KVB)
Kan rasteplassen reduserast til fordel for meir bubil? (Foto: KVB)
1 av 5
Kan rasteplassen reduserast til fordel for meir bubil? (Foto: KVB)
Bubilparkeringa, som var ny til påske i fjor, har vore populær også i haust og vinter. (Foto: KVB)
Os kommune vil dobla lengda på flytebrygga for å auka gjestekapasiteten. (Foto: KVB)
Næringskaien kan bli flytta på utsida av denne moloen. (Foto: KVB)
– Eit stusseleg område, seier Tjosås om denne gangvegen. (Foto: KVB)

I dag var det møte i den politiske arbeidsgruppa Liv på Øyro 2.

Hovuddelen av møtet var Henning Wenaas Ribe frå planavdelinga sin gjennomgang på status på sentrumsplanen, ein plan det er ambisjon om å få på høyring før sommaren og vedtatt i kommunestyret før valet i september.

Blant diskusjonstema kring planen var:
• Planområdet og avgrensing av dette
• Finnebrekka - fortetting og infrastruktur
• Hamneområdet - næringskai og kortsiktige forbetringstiltak i gjestehamna
• Steinneset - bustadutvikling og framdrift i prosjektet som utløyste moglegstudie i 2017
• Park mellom Oselvarverkstaden og Oselvarnaustet og eventuell gangbru over hamna

Av innspel om hamna handla det om ny næringskai på utsida av gamlemoloen på vestsida av elva, eit lite stykke gangveg vest (eller var det sør?) for Peppes, utvida kapasitet for bubilparkering, utvida kapasitet for overnattande båtgjestar - og ei badstove.

– Jobb vidare med den!

Mens dei fleste innspela til den førebelse planen kom frå politikarane, kom badstove-initiativet frå ein kollega i administrasjonen.

Prosjektsjef Halvor Hanevik, som i haust sto i spissen for å få bygd ein kajakkrampe på Steinneset, kom med idé om ei flytande badstove i tilknyting til bubilparkeringa.

– Dei har tilsvarande fleire plassar, blant anna på Damsgård i Bergen. Kva med å legga ut ei badebrygge frå innsida av moloen, og ha ei badstove i enden på brygga? spurde han.

– Køyr på! svarte Søviknes.

– Men hald oss orientert om prisane du får inn.

Konkrete forslag til rask kapasitetsauke

Hanevik sitt spørsmål om grønt lys for vidare badstove-innsats kom etter at Søviknes hadde zooma inn på Steinneset-kartet.

– Kan vi redusera storleiken på rasteplassen og få plass til to parkeringsplassar til? spurde han administrasjonen.

Dei skal sjå nærmare på saka.

Første trinn i utvida kapasitet for overnattande båtgjestar, etter at bølgedemparane no har kome på plass, hadde han òg tankar om.

– Vi ser for oss å dobla lengda på marinaen som ligg der i dag. Området er no godt skjerma av molo og bølgedemparar, og kan bli ein fin plass å ligga med båten over natta.

Harald Døsen (Ap) lurde på om ikkje det òg var tid for å ta fram teikningane av flytebrygger utanfor Os Sjøfront igjen, som eit anna alternativ.

Næringskai og skysstrafikk

I arbeidet med sentrumsplanen er det òg ein idé om å flytta næringskaien på utsida av moloen utanfor dagens næringskai. Dette for å frigjera plass til småbåtar på innsida.

– Vi skyssbåten til Rosendal og Tysnes likevel kunna legga til land ved Peppes, at elevar og andre reisande slepp omvegen ut på moloen? spurde Nils-Anders Nøttseter (MDG).

– Ja, var svaret han fekk.

Så sto eit punkt om «areal vest for Peppes». Etter ein kort prat om det var vest eller sør for Peppes, fortalte kommunalsjef Aina Tjosås at det handla om eit kort stykke gangveg mellom dagens næringskai og Peppes.

• Les òg: Kan dette krysset leva opp til eit nytt namn?

– Det stusseleg slik det ser ut i dag, vi bør få oppgradert akkurat dette området, meiner Tjosås.

Midlertidig sommaraktivitet for familiar

Eit anna ønskje frå politikarane var at administrasjonen ser på sjansen for å bruka delar av parkeringsplassen langs gjestebrygga, nærmast Hatvikvegen og Capri, til ein midlertidig installasjon som kan skapa aktivitet gjennom sommarhalvåret.

– Er vi einig i at vi klarer oss utan nokre av desse parkeringsplassane gjennom sommaren? spurde Søviknes.

Døsen var einig, det var Ståle Skåtun (H) òg.

– Men når vi seier midlertidig, så må vi meina midlertidig, at ikkje det blir som med podtellet, som blei ståande til oktober, sa Skåtun.

Midtsiden kjem tilbake med meir om dei ulike andre diskusjonsemna i eigne saker.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.