Stopp i all busstrafikk i Os om det blir streik søndag

Også skuleskyss med buss blir ramma om ikkje meklinga gir resultat.

Mogleg streik frå søndag. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 09. apr. 2021 15:35

Det aller meste av busstrafikken i Vestland vil stoppe dersom det blir streik, inkludert skoleskyss som vert køyrd med buss, skriv Skyss i ei pressemelding i dag.

Bybanen vil også stå, og fleire båt- og ferjesamband vil stå eller bli redusert.

Det vil gå nokre enkeltavgangar med buss nokre få stader. Skoleskyss som vert køyrd med taxi vil i hovudsak ikkje bli påverka.

Partane i konflikten møter hos Riksmeklaren med frist ved midnatt natt til søndag 11. april.

I tråd med spelereglane som gjeld for lovlege arbeidskonfliktar, set Skyss ikkje inn kompenserande tiltak for å bøte på konsekvensane av streiken. Reisegarantien (refusjon for alternativ transport når bussen ikkje kjem) gjeld ikkje ved streik.

Digital ruteinformasjon (appen Skyss Reise og sanntidstavler) blir ikkje oppdatert med innstilte avgangar, men Skyss legg ut informasjon om streiken i tilgjengelege kanalar og på skyss.no og kringom.no.

Buss

All busstrafikk i bergensområdet vil stå: ruteområda Bergen sentrum, sør og nord, som også inkluderer Austevoll, Os og Osterøy, og Vest (Øygarden og Askøy) og Nordhordland

All busstrafikk vil stå i ruteområda Hardanger/Voss, Sunnhordland og Modalen/Vaksdal, med nokre få unnatak i Modalen, og i ruteområda Sunnfjord, Nordfjord og Sogn, med nokre få unnatak i Sogn

Busstilbodet Servicelinjene i Bergen blir noko redusert, sjå detaljar på skyss.no
Serviceskyss i Sogn og Fjordane vil gå som normalt

Bybanen

Bybanen vil stå

Båt

Bybåtsambanda (Knarvik-Bergen og Kleppestø-Bergen) og båtruta Bergen-Sogndal vil stå

I tillegg blir båtsambandet mellom Bergen og Selje redusert, her syner vi til Norled for detaljinformasjon

Ferje

Ferjesambanda Buavåg-Langevåg og Utne-Kvandal vil stenge. Desse sambanda har omkøyringsveg.

Ferjetilbodet på Gjermundshamn-Årsnes og Skjersholmane-Ranavik vil bli redusert, vi ber reisande sjekke skyss.no for detaljar

Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Skoleskyss med drosje på heile reisestrekninga er ikkje venta å bli påverka. Skoleskyss med drosje på delar av strekninga i kombinasjon med buss, vil i dei fleste høve bli innstilt.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.