Arne Thuen (65) har hatt same jobb, for ulike firma, i 48 år. Her saman med Os Maskinering-sjef Jan Feste Mo.
Arne Thuen (65) har hatt same jobb, for ulike firma, i 48 år. Her saman med Os Maskinering-sjef Jan Feste Mo.

Stor auke hos Os Maskinering

Styrte stødig gjennom nedgangstider og flytteprosess etter kjøp av eigedomen til Rolls-Royce.

Kjetil Vasby Bruarøy
04. april 2019 - 15:29

Bakgrunn: I 2014 bestemte Rolls-Royce seg for å flytta produksjonen av styremaskiner frå Os til Brattvåg. Men nedgangstider og investeringsstopp gjorde at flyttinga i 2015 blei erstatta med at Os Maskinering AS, som frå før var leverandør til Rolls-Royce, overtok produksjonen, 22 tilsette og heile fabrikken. Rolls-Royce-avdelinga, som denne veka blei kjøpt av Kongsberg Gruppen, er framleis leigetakar med 40 tilsette innan prosjektering, sal, service og enginering.

– Vi hadde 26 tilsette før vi overtok produksjonen av styremaskinene. Gjennom nedgangstidene reduserte vi frå 48 til mellom 30 og 35, men frå sommaren 2018 har marknaden vore god.

– Vi er oppe i 44 tilsette no, som jobbar i to skift, og søkjer framleis etter folk, fortel adminstrerande direktør Jan Feste Mo.

Omfattande flytteprosess nesten i mål

Eigedomen blei kjøpt i slutten av 2015. Arbeidet med å flytta produksjonen ut av Industrivegen er framleis ikkje ferdig.

– Det kostar å flytta. Vi har måtta prioritera å halda oss flytande gjennom ei krevjande tid i marknaden.

– Nokre av maskinene våre tar 300 til 400 timar, altså rundt to månadar, å flytta. Vi har flytta 10 store maskiner, 3 står igjen og er i drift i førre lokale. Målet er at alt skal vera flytta over til sommaren.

Delar av fabrikken er pussa opp med nymalt golv og tak, og god belysing. Arbeidet med opprusting held fram parallelt med siste del av flytteprosessen.

Ein av 6-7 store kundar

Sjølv om produksjonen av styremaskinene, som Kongsberg Gruppen no har kjøpt, utgjer ein viktig del av produksjonen, er dette langt frå den einaste kunden til Os Maskinering.

– Produksjonen til Kongsberg utgjer rundt 25 prosent av omsetnaden vår. Ein annan kunde, One Subsea har vakse seg like stor, i tillegg har vi 4-5 andre store kundar.

Med unntak av kontor og serviceverkstad til Kongsberg, og ein kontorfløy til reklamebyrået Picapoint, bruker Os Maskinering resten av den 10.000 kvadratmeter store fabrikken.

Arne Thuen: Same jobb i 50 år 

Ein av dei tilsette som Os Maskinering «arva» frå Rolls-Royce er handbaklegenda Arne Thuen.

– Eg har jobbe her gjennom mange firma og oppkjøp, heilt frå eg byrja i fabrikken i Askvik då eg var 17 år, fortel Arne.

Om to år går han av med pensjon. Viss han ikkje slit av seg musklane i trening eller handbak før den tid, kan han sjå tilbake på eit arbeidsliv med ein lojalitet som tilsvarar to gullklokker.

– Vi er heldige og har mange flinke, lokale industriarbeidarar i stallen, seier Jan Mo.