Strålande opning av ny motocrossbane

Bildeserie og video: Fine talar, tøff musikk og luftige hopp då Os MC & MX klubb kunne ta ny bane i bruk.

Kjetil Osablod Grønvigh
15. september 2018 - 18:11

(Video: Ørjan Håland, Varde/Midtsiden)

I dag opna Os MC & MX klubb ny bane i Kolskogen. Medlemmane har fått auka lengde frå 400 til nesten 1000 meter, og før dei sleppte laus på banen var det fleire som hadde mykje fint å seia om kvarandre.

Leiar i klubben, Jane Espeland, har vist styrke og tolmod i årevis for å få prosjektet i hamn. Ho heldt ein personleg tale, der ho takka ektemannen sin for at han har halde ut, men retta òg ei stor takk til både sponsorar, medhjelparar, Os vidaregåande skule og Os kommune.

Ein viktig arena for mange

Marie Lunde Bruarøy brukte sin nest siste dag som ordførar før Søviknes kjem tilbake til å takka for samarbeidet.

– Utan folk som nektar å gje opp så får vi ikkje prosjekt som dette i hamn.

Marie la særleg vekt på historiane ho har fått høyra om kor mykje prosjektet Kjør for livet har betydd for fleire av deltakarane.

Kompetent klubb

Terje Søviknes var òg invitert til å tala. Han var i utgangspunktet invitert som statsråd, sidan han var ordførar gjennom fleire av dei avjerande åra for prosjektet, og takka for klubben sitt engasjement.

– Innsatsen til leiinga i klubben har skapt ein viktig arena for mange ungar og ungdom, og inspirerer eit heilt motorsportmiljø.

Conrad Rye Holmboe frå Norges Motorsportforbund gratulerte med ny bane, og fortalte om ein klubb med godt omdømme, både når det kjem til miljø, sportsleg utvikling og kompetanse. Han løfta særleg fra Karl Atle «Kalle» Pedersen som hjelpsam og dyktig.

Pyrodebutant og våte rockarar

Opningsfesten var godt besøkt, og inneheldt både pyro ved Even Hjertaas og live rockemusikk.

Det lokale bandet Warfart, med Hjertaas på vokal, fekk først vaska alt utstyret sitt då himmelen som opna seg, og 1,5 låt ut i programmet takka straumen for seg.

Mens rockarane gjekk heim for å ausa trommene suste motorsyklane vidare rundt på den nye banen.

Les meir om

Sport Motorsport