Svar på innlegg om idrett og smittevern: – Ei umogleg oppgåve

– At vi som idrettslag skal få skulda for at ungdom samlast på tvers utanom handballen og ikkje held ein meters avstand, synast eg er uberettiga, svarar Eirik Andrè Hesthamar

Eirik André Hesthamar og Ingerid Verpe Jacobsen føler dei gjer sitt beste for å oppretthalda aktivitet og smittevern. (Foto: Midtsiden)
Ørjan Håland
Ørjan Hålandmandag 02. nov. 2020 20:59

I lesarinnlegget til handballforeldra, Aud Kari og Rune Nordtveit, vart idrettsleiarane på Kuventræ og Nore Neset, utfordra på smittevern.

Avsendar meinar at når ungdomen får lov til å spela handball og fotball, så bryt dei smittevernsreglane og tek dette med seg inn i andre settingar. Dei seier at heile hensikta med dugnad går rett i dass, og at ungdomen då vil samlast i store grupper, som til dømes å stå samla utan ein meters avstand.

Dagleg leiar i Nore Neset handball, Eirik André Hesthamar, forstår utfordringa og forklarer situasjonen til idrettslaget.

– Vi som idrettslag har ikkje kompetanse på dette feltet, og er nødt til å følgja dei retningslinjene som vi får tildelt frå både kommune og forbund.

– Eg skjønar bekymringane som kjem i denne tida. Men det blir veldig vanskeleg viss idrettslaga skal laga sine eigne reglar og retningslinjer utover dei vi har fått frå både kommune og forbund. Vi har valt å stola på dei som har kompetanse på dette området og driftar då med omsyn til alle smittevernsreglane vi har fått tildelt.

– Eg håper folk forstår at dette er ei nærmast umogleg oppgåve. Det er foreldre som ønskjer at vi skal opna opp endå meir, det er foreldre som ønskjer å stramma inn meir, og så har vi dei som føler seg trygge sånn som det er no. Ved å lytta til FHI, regjeringa, forbund og kommune, så føler vi at vi gjer det best mogleg for alle partar, seier Hesthamar.

Uberettiga skuld

Aud Kari og Nordtveit går i lesarinnlegget langt med å legga skulda på blant anna idrettslaga for at ungdomen slurvar med å halda smittevernsreglane på andre plassar i samfunnet.

– At vi som idrettslag skal få skulda for at ungdom samlast på tvers utanom handballen, synast eg er uberettiga, seier Hesthamar, og får støtte frå Ingerid Verpe Jacobsen frå Os handball.

– Vi jobbar systematisk og grundig i samband med all aktivitet. I tillegg til trenarar og leiarar har vi fleire frivillige involvert for å halda vakt og fr å vaska.

Sekretæriat, tribunevakt, vakt i gang utanfor garderobar og personar til vask av benkar er blant desse.

– Vi kan ikkje gjera noko anna enn å ta ansvar når ungdomen er hos oss på trening og kamp. Då følgjer vi dei retningslinjene vi har fått frå både kommune og forbund. Vi er saman om denne utfordringa, seier Jacobsen.

– Lite smitte blant unge

Assisterande kommuneoverlege i Bjørnafjorden kommune, Jonas Dale, forstår utfordringa til idrettslaga.

– Vi i kommunen har valt å leggja oss på dei nasjonale føringane. Sjølv om smitten er større i Bergen kommune, kan vi tydeleg sjå at smitten blandt dei som er under tjue år, er veldig låg.

– Vi har til dømes berre eitt smittetilfelle av denne kategorien i Bjørnafjorden kommune.

– I tillegg til smittevern skal eg som kommuneoverlege òg ta omsyn til alle dei andre sidene ved folkehelsa. Dei psykososiale effektane ved å nekta ungdom aktivitetar, kan òg påverka deira sosiale utvikling og psykiske helse. Eg har full forståing for at mange er bekymra i desse dagar, men vi er nødt til å ha fleire tankar i hovudet samtidig, seier Dale.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.