Bygging av ny E39 mellom Os og Bergen - her i Endelausmarka i februar i år. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Bygging av ny E39 mellom Os og Bergen - her i Endelausmarka i februar i år. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Takk for gratis bussvei til Os!

Lesarinnlegg: Dette er en gyllen sjanse til å etablere tidenes kollektivtilbud på E39.

Kjetil Vasby Bruarøy
05. juli 2019 - 13:47

Om tre år åpner ny firefelts motorvei fra Rådal til Svegatjørn i Os. Dermed åpner det seg også en gyllen sjanse til å etablere tidenes kollektivtilbud på E39 sør i Bergen.

Hvis to av de fire feltene blir reservert for kollektivtrafikk, vil dagens trafikk på 13.000 biler i døgnet kunne reduseres betraktelig.

Antall biler må ned på grunn av både klimagassutslipp og mikroplastforurensing.

En ny firefelts vei stimulerer til økt biltrafikk. Uten at kollektivtrafikken på den nye veien prioriteres, viser all erfaring at trafikken vil øke.

Bergen har slitt nok med forurensing og trengsel av biler i sentrum og på Danmarks plass. Vi må ikke risikere en reversering av de siste årenes gode utvikling med nedgang i utslipp og biler. En fortsatt gunstig utvikling kan sikres med hyppige bussavganger mellom Os og Bergen sentrum i eget kollektivfelt på nye Osvegen!

Jon Hoel
Naturvernforbundet Hordaland