Takk, Trond!

Offisiell opning laurdag: Trond Mohn fekk ei flott helsing frå Os Turnforening som takk for pengestøtte til nok ein kunstgrasbane.

Kjetil Vasby Bruarøy
07. juni 2009 - 23:14

Laurdag under Bjørnefjorden Cup var det offisiell opning av den nye kunstgrasbanen som sto ferdig i april. Os Musikkforening sto for staseleg start på seremonien, der lydanlegget som blei installert før helga også skulle gjera si nytte. Mikrofonen har rekkevidde ut til den nye tribunen, men ikkje lengre, så det var ikkje mange som fekk med seg kva snorklippar, gåvegjevar Trond Mohn sa til osingane.

- Gratulerer med ein flott bane og eit fint nytt anlegg. Til alle som skal bruka anlegget vil eg seia: hugs å eta sunt, mykje fisk og grønsakar - og gjer litt lekser av og til.

Viktig arena for positiv samfunnsutvikling
Trond Mohn er kjent for å gje store pengesummar til gode formål, spesielt idrett og kunsgrasbanar.

- Eg skal på opning av ein annan kunstgrasbane i morgon, og før helga hadde vi ei opptelling. Hordaland har no rundt 85 kunsgrasbanar. Dette har mykje å seia for både rekruttering, kvalitet og kor godt ungane trivst på trening og i fritida si, seier Tore Kristian Hjelsvik frå Hordaland Fotballforbund.

Han hadde med seg fotballar i gåve til Os Turn på opningsdagen.

- Kvifor har kunsgrasbanar blitt noko du gjev så mykje støtte til å bygga?

- Når vi ser korleis samfunnet utviklar seg i negativ retning på mange område, med rusproblematikk og blind vald, så har det å skapa gode idrettsmiljø blitt endå viktigare. Den innsatsen mange frivillige gjer for ungane kan ikkje målast i pengar, seier Mohn.

Utan budsjett
Det er nok ikkje få søknadar om pengstøtte som hamnar på pulten til ein som er kjent for både å vera rik og raus. Men Trond Mohn seier han ikkje har hjelp av andre til å sjå gjennom dei søknadane som kjem.

- Nei, eg sit med det sjølv.

- Korleis vel du ut kva prosjekt du vil gje økonomisk støtte til?

- Eg ser på aktivitetsnivået i klubben. Når det er eit så levande miljø og så god dugnadsinnsats som her på Os, så er det verdt å koma med ein liten oppmuntring.

- Set du av ein viss sum frå år til år, ei form for gåvebudsjett?

- Nei, det slepp eg, seier Mohn med eit lurt smil.

På Frank Mohn AS sitt kontor ser det med andre ord som om hjartet av og til bestemmer like mykje som hjernen.

Kinesisk ordtak
Opningsfesten heldt fram med fotballkampar utandørs, medan inviterte gjestar gjekk til lunsj på konferanserommet i Osbadet. Her heldt Mohn fram med å snakka om å investera pengar og tid i gode oppvekstvilkår.

- Eit kinesisk ordtak seier: Viss du dyrkar korn så får du eitt år med velstand. Viss du plantar eit tre så får du 10 år med velstand. Men viss du tar vare på menneske så får du 100 år med velstand.

- Frivillige lag viser omtanke, dei set grenser og dei lærer ungar å tapa og å vinna. Begge delar er viktig. Kvifor skal du bli ein god tapar? Fordi ved analysera kvifor du tapte lærer noko som gjer deg betre. Du skal ikkje berre skulda på vindretning eller dommaren etter eit nederlag. Og kvifor skal du bli ein god vinnar? Fordi at dei som er bevisst på at nokon ser opp til seg kan framstå som betre forbilde.

Gode T-ar og neste trinn
Gunnar Takle Pedersen gjorde nummer av at mange av dei viktige personane i baneprosessen hadde fornamn på "T": Formann Terje Hjertnes, Trond Mohn, tidlegare formann, "mr Os Turn" Tore Moberg og ordførar Terje Søviknes.

- Det var rundt 7 år sidan førre store løft på Kuventræ, då den første kunsgrasbanen kom, også den med solid støtte frå Trond Mohn. No får vi minst 7 endå betre år med to flotte banar utanom grasmatta, sa Takle Pedersen.

Han takka også entreprenørane Vestafjell Bøe & Lepsøy, Rød Elektro og Polytan. 1,5 meter masseutskifting, flyttig av høgspent og bygging av tribune og garasje har vore blant dei store oppgåvene utanom sjølve kunsgrasmonteringa.

Dei fire T-ane heldt alle talar.

- Dette trekløveret, samarbeidet mellom det offentlege, det frivillige og næringslivet, kan resultera i mykje positivt, og ungane er dei store vinnarane. No har Kuventræ kome eit godt stykke på veg som sentralidrettsanlegg, og er ser fram til vidare engasjement på det som skal bli neste stein på verket, ny hovudbane med endå ein ny tribune, sa ordførar Terje Søviknes.

Tore Moberg, som i vinter takka av etter lang og tru teneste for Os Turnforening, runda av sitt engasjement med å sjå kunstgasbanen bli ferdig. Han runda også av den formelle delen av lunsjen ved å overrekka gåva til Trond Mohn.

- Tusen takk for at du har vore ein lagspelar på Os! Du har gjeve oss ei støtte og ein økonomisk tryggleik som har gjort det mykje lettare og meir inspirerande for oss å gjera resten av jobben, sa Tore Moberg.

Les meir om

Fotball Sport