Lokal | 11. okt. 2016

Tappar for mykje vatn

Måndag morgon gjekk alarmen ved UV-aggregatet i Søvik igjen.

Tappar for mykje vatn
Råvatn må reinsast før det går ut til abonnentane. Ved for stort uttak risikerer ein at det ikkje skjer (ill.foto frå Os VBA: Andris Hamre)
Andris Hamretirsdag 11. okt. 2016 13:53

Frå tid til anna opplever teknisk eining at nokon som er knytt til vassbehandlingsanlegget i Søvik bruker så mykje vatn på kort tid at alarmen går, mellom anna på UV-aggregatet som skal sørgje for at vatnet du tapper i krana er reint.

– UV-filteret fungerer slik at vatnet skal ha ei viss opphaldstid i aggregatet for å bli reinsa. Når det blir tappa så store mengder samstundes som det blei i går, så får ikkje vatnet denne tida og alarmen går, forklarar Marianne Kramer, leiar for teknisk drift i Os kommune.

Meir enn ein hageslange

Når alarmen går må kommunen rykka ut med ekstra personell for å ta hand om situasjonen og i verste fall vil ikkje vatnet som går ut frå reinseanlegget vera forskriftsmessig reinsa.

– Vassbehandlingsanlegget taklar altså ikkje stormtapping, og skal ein ta ut større vassmengder, så bør ein bruka tid og tappa rolig.

– Men kor store mengder er det snakk om. Skjer det om eg set hageslangen på fullt trøkk?

– Nei, det er nok større mengder enn som så. Det skal tåla fullt trykk på hageslangen. Det er nok meir i størrelse på det ein får ut av ein brannhydrant.

– Vi har freista å finne ut kor dette har skjedd når alarmen har gått, men så langt har vi ikkje lukkast i å finna det ut.

– Eg vil difor be dei som treng nytta store mengder vatn om å ta kontakt med oss på tekniske tenester på førehand slik at vi kan få gitt dei naudsynte instruksane. Det er ikkje lov å tappa frå hydrantar med mindre det er gitt ein spesiell tillatelse til det, påpeiker Kramer.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.