Tatt for sladding - fekk 8000 i bot

I tillegg måtte den unge bilføraren ut med 1000 kroner i sakskostnadar.

Kjetil Vasby Bruarøy
27. november 2019 - 14:10

Ein ung bilførar blei i sommar tatt for uaktsam køyring i Os sentrum. Bilen mangla dessutan eit frontlys.

Tiltalte var ikkje einig i politiet si skildring av køyringa hans, eller at han var straffeskyldg grunna manglande lys, så saka hamna i retten.

Han forklarte at han hadde stoppa på ein parkeringsplass ved ein av bensinstasjonane fordi han merkte at eine hovudlykta ikkje virka. Etter å ha kontrollert årsaka oppdaga han at politiet sto lengre nede i gata, og køyrde ut frå parkeringsplassen på normal måte, og vidare heldt han fartsgrensa fram til han blei stoppa av politiet.

Retten festa ikkje lit til forklaringa.

Politiet fortalte at dei først la merke til bilen då dei høyrde ein høg motorlyd. Så, på veg ut frå parkeringsplassen, skal bilen ha mista dekkfeste/sladda.

Tiltalte blei domt til å betala 8000 kroner i bot. Han må i tillegg betala 1000 kroner i sakskostnadar.

Les meir om

Lokal Politi