Meining | 11. mai 2021

Tek vi innbyggjarane på alvor?

Etter sist kommunestyre er eg i tvil om ein tek innbyggjarane på alvor. Kvifor?

Tek vi innbyggjarane på alvor?
Laila Reiertsen (Frp) i møtet torsdag. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 11. mai 2021 09:46

På dagsorden under kommunestyremøtet 6. mai sto det blant anna sak om gransking av Os Bygg og Eigedom. I den saka vart det stilt spørsmål om habilitet.

Heile 9 kommunestyrerepresentantar vart inhabile. Heilt sikkert rett. Og sjølvsagt var det ingen av desse som sjekka ut og tok stilling til eigen habilitet. Det gjorde resten av kommunestyret for dei.

Eg hadde ein eigen interpellasjon i det same kommunestyremøte. Denne omhandla også inhabilitet. Og dette når det gjeld habilitet til advokatkontoret Sands og deira involvering i det grunnlaget som vart lagt fram for formannskapet i mars om gransking av innsendte klager av barnevernet.

Og på dette grunnlaget fatta ein eit fleirtalsvedtak (AP, H, SP, MDG og uavhengig Harald Lekven) mot gransking av innkomne klagesaker i barnevernet. (FRP og SV stemte for).

I ettertid stilte eg spørsmål om habilitet til advokatkontoret på bakgrunn av eventuelle tidlegare saker dei hadde hatt for Os, Fusa eller Bjørnafjorden barnevern.

Eg respekterer fleirtalsvedtaket, men eg respekterer ikkje at rettsikkerheita til våre innbyggjarar ikkje vert tatt på alvor.

Difor sendte eg inn ein interpellasjon til kommunestyret den 6. mai . Dette for eventuelt å hjelpa administrasjonen og posisjonen til å gjennomgå saksgrunnlaget, samt retta opp eventuelle feil i utgreiinga av saka.

Og det er her kommunen rotar seg inn i noko som har ein særs dårleg bismak.

For det første blei det ikkje svara et klart og tydeleg ja/nei på interpellasjonen min om at Sands advokatfirma har vore inne i barnevernssaker som angår klagesakene. Når det gjeld habilitet slepp det same advokatkontoret til og greier ut sin eigen habilitet.

Smak på denne opp mot habiliteten til 9 kommunestyrerepresentantar og deira habilitet i Os Bygg og Eigedom-saka.

Så kjem det også fram i debatten at svara til klagarane i barnevernet er også vurdert og konkludert av det same advokatkontoret.

Oppsummert:

1. Dette advokatkontoret har utarbeidd svar frå kommunen til klagarane.

2. Dette advokatkontoret har utarbeidd grunnlaget som ein fatta vedtak på i formannskapsmøtet i mars.

3. Og som ikkje det var nok, så har dette advokatkontoret også saksbehandla /vurdert sin eigen habilitet.

Tek administrasjonen og posisjonen innbyggjarane på alvor i dette høvet? Eg meiner nei.

Laila Reiertsen
Bjørnafjorden FRP

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.