Terje Søviknes (Bjørnafjorden) og Sigbjørn Framnes (Stord) hamna samrøystes på dei to øvste plassane. (Pressefoto, Vestland Frp)

Terje Søviknes toppar lista til Vestland Frp

Vestland Frp har gjennomført nominasjonsmøte. To frå Bjørnafjorden er blant dei 11 nominerte.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Vestland FrP har i dag gjennomført nominasjonsmøte til fylkestingsvalet 2019.

Terje Søviknes (Bjørnafjorden kommune) vart samrøystes vald som fylkesordførarkandidat.

– Eg er klar! Sidan eg valde å gå av som olje- og energiminister i haust har eg hatt blikket stivt retta mot 9. september, seier Søviknes i ei pressemelding laurdag ettermiddag.

– Val for oss politikarar er som OL for idrettsutøvarar. Vi jobbar og jobbar i fireårsperioden, og så skal vi opp til eksamen på valdagen. I år skal vi vera i toppform 9. september. Frp sin klare ambisjon ved valet er å bli ein del av eit nytt ikkje-sosialistisk fleirtal i Vestland fylke.

Veg, skuleval og næringsliv

Frp vil ta heile Vestland fylke i bruk, og ei sentral sak for partiet blir samferdsle med veg, ferje, snøggbåt, fly og kollektiv.

– Fritt skuleval i heile Vestland Frp blir òg ei viktig kampsak. Her ser vi at dei andre partia no drøftar modellar med mindre geografiske opptaksområde, som vil frata elevar i vidaregåande skule valfridommen i det nye Vestland fylke.

Søviknes ramsar opp fleire kampsaker:

– JA-haldning i arealsaker, og næringspolitikk er viktig for oss. Vestland fylke har store naturressursar, og vi som politikarar må leggja til rette for verdiskaping og arbeidsplassar i regionen. Ikkje minst gjeld dette mitt gamle fagområde olje, gass og fornybar energi, men også havbruk, fiske, landbruk og maritim næring, konkluderer Søviknes.

Sigbjørn Framnes (Stord) ble samrøystes vald til andrekandidat.

– Med lang erfaring frå kollektivbransjen ser eg frem til å jobba med kollektivtilbodet i heile Vestland fylke.

– Vi blir eit stort fylke, og vår jobb er at innbyggjarane kan reisa saumlaust anten det er jobb- eller fritidsreiser. Buss, ferje, snøggbåt og flytilbod må korrespondera slik at mobiliteten aukar. Det tener både næringslivet og folk flest på, seier Framnes.

Frp si liste til fylkestingsvalet ser etter nominasjonsmøtet slik ut;
1. Terje Søviknes (Bjørnafjorden)
2. Sigbjørn Framnes (Stord)
3. Helge Stormoen (Bergen)
4. Rosalind Fosse (Askøy)
5. Frank Willy Djuvik (Kinn)
6. Bjarte Vatnøy (Alver)
7. Renate Møgster Kleppsvik (Austevoll)
8. Gunnar Bakke (Bergen)
9. Gustav Bahus (Bjørnafjorden)
10. Hogne Bleie (Stad)
11. Anita G. Johannessen (Øygarden)

Fleire saker