Tett på Rune Fjellanger

Tett på: Rune Fjellanger

Ingen trener hundar som Fjellanger. Sjølv måtte han gå drastisk til verks for å få sin første.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

(Foto/klipp: Vidar Langeland, midtsiden.no)

Rune Fjellanger, innehavar av Fjellanger Hundesenter, har 18-20 instruktørar i arbeid og har kvart år 600-700 hundar innom anlegget sitt i Åsen.

Les òg: Full guff i ny hall

Sidan starten på 90-talet har han trent opp hundar for tollvesen og politi til å finna narkotika og sprengstoff.

Treningsmetoden er unik og hemmeleg, og delvis basert på noko Rune gjorde allereie med sin første hund, som ungdom, utan å ha tileigna seg kunnskap frå andre.

Frå 1999 til 2010 har han òg trent opp hundar til minesøk, og etter 2010 har han hatt nokre heilt nye, spennande prosjekt på gang. Desse kjem Midtsiden tilbake til i ein eigen sak.

Fleire saker