Thune refset politiet i Trine-saken

- Dersom det er grunnlag for kritikk, skal politiet selvsagt ta kritikk, sier politiinspektør Kaare Songstad til Midtsiden.no.

Kjetil Vasby Bruarøy
31. oktober 2006 - 14:32

I "Savnet" på TV Norge mandag kveld viste Ola Thune funn som tyder på at Trine Frantzen forsvant en dag tidligere enn først antatt, og at hun mest sannsynlig ble drept. Programmet fremstilte politiets arbeid i saken som mangelfullt.

- Dersom det er grunnlag for kritikk, skal politiet selvsagt ta kritikk, sier politiinspektør Kaare Songstad til Midtsiden.no.

Mobilspor og vitneavhør får Ola Thune til å tro at vitnet som tidligere har sagt at han observerte Trine Frantzen i en trappeoppgang i Bergen natt til 8.mai, kan ta feil av datoen. Vitnet er nå usikker på datoen, og stemmer Thunes teori, faller flere brikker på plass.

Bevis på drap?

Mobilspor viser også at Trine etter å ha mistet mobiltelefonen sin, disponerer mobiltelefonen til en venn. Telefonen er "død" i flere uker etter Trine ble meldt savnet, men dukker opp igjen hos den blinde vennen, som nå er død.

- Dette tyder på at Trine ikke er bortreist, eller har tatt sitt eget liv, men at noen har drept henne og tatt telefonen, for senere å levere eller selge telefonen tilbake til denne vennen, sa Ola Thune i gårsdagens episode av "Savnet".

Trines telefon ble solgt noen dager etter at hun ble meldt savnet.

Ny etterforskning

• Ola Thune har sjekket digitale spor på en annen måte enn politiet har. Disse ville vært lettere å sjekke om det hadde vært gjort da Trine ble meldt savnet i mai 2004.

• Han avhører flere vitner, blant annet hun som fant Trines lommebok, en dame politiet i Bergen ikke en gang tok seg bryet å snakke med.

• En av rusmisbrukerne som hjalp Thune i etterforsningen ble overfalt med jernstang av en som skal ha sagt noe om at han ikke likte at han hjalp Thune i etterforskningen. Politiet i Bergen henla saken som selvforsvar, og avhørte aldri den overfalte som meldte saken.

"I lys av den senere tids kritikk i mediene knyttet til politiets etterforskingsarbeid i Trine Frantzen-saken, har politimesteren besluttet å utpeke et nytt team for å videreføre etterforskingen i saken" skrev politiet i en pressemelding i går.

- Hva synes du om arbeidet til Ola Thune?

- Det kan jeg ikke kommentere ennå. Jeg kjenner saken like godt som deg, sier politiinspektør Kaare Songstadt til Midtsiden.no.

- Fikk du se programmet før det ble vist på TV i går?

- Nei.

- Programmet retter kritikk mot politiets arbeid. Hva synes du om det?

- Det har jeg ennå ikke grunnlag for å uttale meg om. Nå vil vi etablere en gruppe som skal følge opp saken videre, og gå gjennom alle dokumenter i politiets arbeid til nå. Dersom Thune har noe som ikke vi har, vil vi selvsagt ta dette med. Har vårt arbeid vært kritikkverdig, må vi også ta til oss kritikken, mener Songstad.

Os lensmannskontor er i utgangspunktet ikke involvert i etterforksningen lenger, men Songstad sier at han vil ha samtaler med lensmannen på Os.

Dette tror Thune kan ha skjedd:

Thune tegner et bilde av hva som kan ha skjedd, ut fra vitneobservasjoner og nye opplysninger. Trine var på en fest på Øvsttun, hvor det var en del krangling. Hun stikker fra festen til fots, og haiker fra Skjoldskiftet.

Vitner har sett en person som følger etter Trine.

Fra bensinstasjonen på Danmarksplass ringer hun til søsteren, og ber om å få overnatte der. Hun er livredd, men søsteren, som har gitt henne husly mange ganger før, sier at hun ikke er velkommen. Hun reiser inn til sentrum, men finner ikke venninnen hun vil besøke hjemme. I gangen utenfor blir hun, hvis teorien om at vitnet husker feil dato, siste gang observert.

Vitner skal ha observert henne oppe igjen på festen på Øvsttun, hos den blinde og nå avdøde personen hun lånte mobiltelefon av, men det er ikke alle vitner enige om. Dersom hun har vært på festen igjen, er dette siste observasjon av Frantzen. Thune påpekte at området rundt bygget der festen var, er godt skjermet for innsyn.

Les meir om

Lokal Politi