Tildelt 6. meistergrad

Berre fire europearar har fleire svarte belte i Wado-karate enn osingen Cato Bruarøy.

Kjetil Vasby Bruarøy
06. august 2009 - 15:01

Cato Bruarøy er tildelt graden 6. dan svart belte i karate av organisasjonen Wado International Karate-Do Federation (WIKF). Japanaren Dr. Tatsuo Suzuki (82) sto for tildelinga.

- Eg har trena karate sidan eg var 12 år, men sjølv om eg har hatt svart belte halve livet mitt, hadde aldri trudd at eg skulle få 6. dan, seier Cato.

Dr. Suzuki blir rekna som ein av verdas fremste karateekspertar. Han flytta til London i 1956 for å spreia karate utanfor Japan, og hans stilart blei tidleg den største i Europa.

God, norsk organisasjon
Medan erfarne utøvarar med god nok teknikk kan gradera seg til 3. og 4. dan, blir 5. dan og opp gjeve til instruktørar, ikkje berre med god karateteknikk, men som gjer eit spesielt godt arbeid for organisasjonen WIKF og for karate.

- 5. dan fekk eg saman med Kjell Jacobsen frå Bergen og Espen Karlsen frå Mo i Rana. Dei er like gode som meg, men som leiar for organisasjonen var eg åleine om å få 6. dan. Dette er ei ære for meg, men også for Kjell, Espen, president Åsmund Pedersen og resten av organisasjonen vår og andre som jobbar for den.

- Sensei Suzuki sa under utdelinga at vår organisasjon er blant dei best drivne av alle dei 57 nasjonane under WIKF, fortel Bruarøy.

Fleire medlemmar – fleire klubbar
Etter at Cato sin sensei Mihajlo Misic døydde overtok Bruarøy som leiar for WIKF Norge. Organisasjonen tel no 12 klubbar frå nord til sør, og fleire blir starta i sesongen som kjem.

- Alle desse 12 klubbane har hovudinstruktørar med meir enn 20 års erfaring, rundt 50 svartbeltarar jobbar kontinuerleg med instruksjon og med å auka kvaliteten på måten vi lærer frå oss den tradisjonsrike kampkunsten.
 
- Også i Os Karateklubb er utviklinga svært positiv. Klubben har med sine nærmare 70 medlemmar ikkje vore større sidan midten på 80-talet, vi har konkurranseutøvarar som hevdar seg både nasjonalt og internasjonalt og vi har ei fin samansetjing av ung og vaksen, seier Cato.

Lokale travarar
Sjølv kunne han tenka seg å fått meir tid til den lokale klubben, men rolla som hovudinstruktør for WIKF Norge krev både administrativt arbeid og ein del reising.

- Heldigvis har vi mange gode instruktørar lokalt. Oddbjørn Aspenes, Trond Blomberg, Heine Øvredal, Vidar Mjånes og Dan Sander Soltwedel har alle svært lang fartstid og er flinke til å læra frå seg.

- Dei er så gamle at dei hugsar best det som skjedde før i tida, derfor er dei ideelle å ha når det gjeld å føra tradisjonsrik kampkunst vidare, seier Bruarøy med eit smil.

Les meir om

Kampsport Sport