Korona | 31. jan. 2022

– Tilgang til personell er utfordrande

Omikron-bølga rammar fleire tenester.

– Tilgang til personell er utfordrande
Bjørnafjorden rådhus. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 31. jan. 2022 13:11

I rapporten for veke 4 fortel Bjørnafjorden kommune om over 500 nye smittetilfelle førre veke, men ingen alvorleg sjuke eller innlagte på sjukehus.

Koronaviruset. (Foto: FHI)
Les ògSmittetal i veke 4: Over 500 nye tilfelle

Samtidig fortel dei at tilgangen til personell og kritisk kompetanse samla sett er utfordrande.

  • Det er framleis stort sjukefråvær og press på tenestene.
  • Frivillige frå sanitetsforeiningar hjelper til på sjukeheimane ved behov.
  • Det er fastlegemangel - og det får konsekvensar for andre tenester, som legevakta.
  • I pleie- og omsorgstenestene er dagsentertilbodet framleis redusert for å sikra nok folk til sjukeheimane og heimesjukepleia i den stigande omikronbølgja.

Kommuneleiinga opplever det som utfordrande å ta imot alle utskrivingsklare pasientar frå sjukehus, men presset frå sjukehusa er ikkje like stort som det har vore siste tida.

– Vi jobbar kontinuerleg og på tvers av avdelingar og einingar i helse og velferd for å betra pasientflyten og for å kunna ta våre brukarar heim,skriv dei i rapporten.

Samtidig fortel dei at omikronbølgja førebels ikkje har ført til kritiske situasjonar i tenestene.

Bjørnafjorden kommune følgjer framleis dei nasjonale tiltaka, tiltak som er venta å bli redusert i omfang under regjeringa si pressekonferanse i morgon kveld.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.