Lokal | 19. jan. 2017

Ting på rek trugar båttrafikken

Tre gongar den siste veka har brannvesenet fjerna drivgods frå ferjene si innsegling. Éin av gjenstandane måtte kuttast laus av dykkarar frå propellen på ei ferje.

MF Selbjørnsfjord utanfor Halhjem. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 19. jan. 2017 10:41

Onsdag var Os brannvesen på oppdrag utanfor innseglinga til Hatvik ferjekai.

Årsaka var at ein leider (stige til båt) låg på rek.

– Det var mannskap om bord på ferja som varsla om leideren, og som var uroa for at denne kunne bli påkøyrd av ferja eller av andre båtar, fortel varabrannsjef Arne Monsen.

Også i innseglinga til Halhjem har det nyleg vore meldt om ting på rek. Politiet blei varsla då eit fat låg og flaut, ein stor blå plastdunk som brannvesenet måtte fjerna.

Fekk plastrør i propellen

I førre veke var det ein episode med drivgods som kunne fått alvorlege føljer.

– Ferja mellom Våge og Halhjem hadde fått eit plastrør i propellen, eit rør som ser ut til å stamma frå eit oppdrettsanlegg.

– Ferja klarte å manøvrera seg til kai, og reserveferje blei sett inn i sambandet, mens vi var ute med dykkarar for å få slangen laus.

Denne hadde kilt seg godt fast og dykkarane måtte kappa den i betar for å få den ut.

– Mannskapen om bord i ferjene er gode varslarar, og mengda drivgods viser at fleire kan bli flinkare til å sikra lause gjenstandar på båt,oppdrettsanlegg og ved nausta sine, seier Monsen.

I førre veke var det ekstra høg flo på Vestlandet.

• Les òg: Høg flo gjorde ingen skade - til no

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.