Arne Bjoarvik er nøgd med den produktive tida etter koronapausen. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Arne Bjoarvik er nøgd med den produktive tida etter koronapausen. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Tok unna alt det tapte før sommaren

Bjoarvik rosar dei tilsette etter ein hektisk forsommar.

Kjetil Vasby Bruarøy
27. juli 2020 - 13:55

I starten på april fortalte Arne Bjoarvik frå Bjoarvik Trafikkskole om opptur og nedtur i den strengaste smittevernperioden etter dei første koronautbrudda.

Køyreskulen fekk driva med MC-opplæring, men ikkje undervisa over nett, slik grunnskulen og andre skular gjorde.

Så opna det meir opp, og det rann inn med elevar som ville ha førarkort før sommaren.

À jour før juli

– Det blei naturlegvis ein travel mai og juni. Fleire køyreskular i Bergen dreiv med oppbemanning, vi klarte å ta unna det meste med overtid, fortel Arne.

I mars var alle dei sju køyrelærarane permitterte. Sekretæren var 80 prosent permittert, sjefen Arne 50 prosent ute av drift.

– Våre tilsette har verkeleg stått på etter at vi fekk lov å køyra igjen. Nokre har òg utsett ferien til hausten for å gi elevane sjanse å køyra gjennom sommaren.

I juni, etter ein halv månad med digital teoriundervising, fekk dei òg byrja å bruka klasserommet.

– I utgangen av juni ser vi at vi har landa på omtrent like mange elevtimar som vi hadde første halvår i fjor. Også omsetnaden var omtrent like høg. No har det jo kosta litt å driva med så mykje overtid, så resultatet blir ikkje det same, men det har vore godt å få køyrd så mange elevar gjennom systemet.

Kan bli køar utover hausten

Sjølv om Bjoarvik har fått eit første halvår som liknar fjoråret, må elevane likevel førebu seg på litt venting til hausten.

– På forsommaren drog vi nytte av å senda mange elevar til Stord på oppkøyring. I Åsane var det lang kø. Men no har fleire køyreskular i Bergen byrja å gjera det same, så no er det ein del venting på Stord òg.

– Om eg hadde bestilt time i dag, vil eg tru at vedkomande ikkje ville fått oppkøyring før i september eller oktober.

Kursing og opplæring ventar han likevel skal gå omtrent som ein vanleg haust.

– Vi har sett opp like mange kurs som vanleg frå august og utover hausten. Heldigvis har vi så stort klasserom at vi kan ta inn dei 16 elevane per kurs som vi normalt har, og likevel ha godt nok smittevern.

Les meir om

Lokal Korona Næringsliv