Tommy Ingmar Hansen (t.v.) overtar som sjef for Abo etter Arne Kristian Kolstad. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Tommy I. Hansen har overtatt som sjef for ABO

– Selskapet hadde behov for å styrka administrasjonen, seier Arne Kristian Kolstad.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Arne Kristian Kolstad, som har vore partner i ABO Plan & Arkitektur sidan 2010, gjekk frå stillinga som avdelingsleiar for planarbeid då han i starten på 2016 overtok sjefsstolen etter Lars Christensen.

No går Kolstad omtrent same veg som Christensen gjorde, tilbake til faget sitt i same firma, for å gje leiarrolla til ny kandidat.

– Eg skulle kombinera 50/50 planarbeid og administrasjon, men hovudfokus blei på dagleg leiar-stillinga. Samtidig har ABO halde fram med å veksa, og vi hadde behov for å styrka administrasjonen.

– Ein av dei fire gründerane, Bjørn Atle Drange, pensjonerer seg i år, og oppdragsmengda aukar, fortel Kolstad.

ABO Plan & Arkitektur har vakse med 2-3 tilsette i året. I 2016 etablerte dei kontor på Stord, i 2017 kjøpte dei arkitektkontoret Plan Vest AS på same øy. Samla er dei oppe i 44 tilsette.

Ny dagleg leiar er Tommy Ingmar Hansen. Han byrja i jobben 1. juni.

ABO har hatt tradisjon for å ha ekstern styreleiar. Ny styreleiar er Christine Kahrs. Dagleg leiar-jobben har til no vore innomhus, rekruttert frå eigen stall. Hansen har kome inn utanfrå.

– Vi hadde bra med søkjarar til jobben og tok tre av dei inn til intervju. Vi køyrde gode prosessar på dette før jul, og blei einige med Hansen i januar, fortel den avtroppa sjefen.

Solid bakgrunn frå eigedomsbransjen i Bergen

Tommy Hansen bur i Lysefjorden og har bakgrunn frå eigedomsutvikling.

Frå 2009 til 2015 var han direktør for Kløver Eiendom, dei siste tre åra har Hansen vore direktør i AB Eiendommer. Der har han blant anna leia oppbygginga av Magic Norway-konsernet, eit hotell-, restaurant- og kjøpesenterkonsern med mer enn 200 medarbeidarar.

– Eg ser på leiarstillinga i ABO Plan & Arkitektur som ei spennande utfordring, og ser fram til å bruka kompetansen min på ein ny arena, seier Hansen.

Hans forhold til arkitektbransjen frå før er som kunde. I arbeidet med utviking og forvalting av eigedom, og oppbygging av Magic Norway frå 5 til 200 tilsette, har han erfaring innan blant anna organisasjonsbygging.

Med ny sjef på laget har det breie fagmiljøet i ABO blitt styrka.

– Ved sidan av administrering kan eg bidra med råd frå mitt eige fag, som rådgjevar for nokre av kundane til ABO. Det kan handla om alt frå kontraktar til leigetakarmiks.

– Eg føler meg veldig godt mottatt i Hamnevegen, og trivst allereie godt i ABO, seier Tommy I. Hansen.

Fleire saker