Meining | 22. aug. 2023

Trafikksikring langs fv 125 Holsundvegen

DEBATT: Bruk overskuddsmasser på Samnøy industriområde til snarast å lage trygg veg for mjuke trafikanter.

Trafikksikring langs fv 125 Holsundvegen
Bjarte Samnøy. (Foto: KrF/privat)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 22. aug. 2023 07:24

Eg meiner at kommunen må nytta overskuddsmasser på Samnøy industriområde til snarast å lage trygg veg for mjuke trafikanter langs fylkesveg 125 Holsundvegen, spesielt frå bussrundkøyringa til Holmefjord nærbutikk.

Her er det smal veg med liten plass til gåande. Det er difor svært viktig å sette fokus på ferdselen til dei som bur i området no når tungtrafikken aukar. Vi har for få barn i området og ingen å mista!

Det er berre nokre få meter som må lagast til, og planen er allereie utarbeidd av ABO.

Eg vil arbeide for at Bjørnafjorden kommune snarast tek kontakt med Vestland fylkeskommune og med næringslivet for å få til eit spleiselag så dette kjem på plass så fort som mogleg.

Uansett kven som vert ordførar etter valet så vil eg og KrF følgje opp denne saken.

Kommuna må fokus på dette no når Samnøy industriområde er komen på plass.

Bjarte Samnøy
2. kandidat for Bjørnafjorden KrF

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.