Ordførar og næringssjef fekk i dag signatur frå Anders Hjelle (Eirik Neverdal), Knut Jarle Aspenes og Paul Hans Sælen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Tre huseigarar bidrar med 3,9 millionar

Liv på Øyro: Sælen, Aspenes og Neverdal, representert ved Hjelle, signerte seg inn i spleiselaget.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Spleiselaget Os kommune har invitert til, på den allereie gjennomførte oppgraderinga av Øyro (i Asplan Viak sin sentrumsanalyse kalla «bydraget»), er no oppe i over 40 prosent oppslutnad.

Frå før har Joagruppen (over 4600 kvm) og Os Pensjonistforening (800 kvm) signert, i dag møtte Paul Hans Sælen, Knut Jarle Aspenes og Anders Hjelle (for Eirik Neverdal) opp på ordføraren sitt kontor.

Dei signerte seg inn i spleiselaget for sine eigedomar;
• Smiegården (Jernia) på 1200 kvm (x22,25 = årleg sum på 26.700 kroner)
• Os Næringspark og bankbygga på 6500 og 2500 kvm  (x14,84 og x22,25 = årleg sum på 96.400+55.625 kroner)
• Brugården (Sparebanken Vest) på 1050 kvm (x14,84 = årleg sum på 15.582 kroner)
Totalt blir dette 194.387 kroner i året - med nedbetalingstid på 20 år - i alt nesten 3,9 millionar.

Eigedomar med nytt dekke og/eller baldakin utanfor inngangspartiet sitt betaler 22,25 kroner per kvadratmeter per år, dei andre i sentrum betaler 14,84 kroner.

Samla, om alle er med, betaler grunn- og huseigarane i Os sentrum 13,5 av 27 millionar over 20 år.

Desse kostnadane er ikkje med i spleiselaget, men blir betalt av kommunen åleine:
• Nye rør i bakken, som blei gjennomført før den nye steinen blei lagt ned.
• Osroso, bygget som Havnechefen leiger
• Bølgjedemparane
• Nytt parkeringshus
• Når nytt p-hus er på plass; ny park framfor rådhuset

– Vellykka nybrotsarbeid

Sjølv om målet var signering i januar, og dei som i dag signerte sjølv har vore med på å forma avtalen, og heller ikkje var dei første til å signera - kallar ordførar Marie Lunde Bruarøy dette for ein merkedag.

– Det er både kjekt og viktig for resten av prosessen at de som har vore med på å forma avtalen er med på å gå i spissen for dette spleiselaget. De har viktige og store eigedomar, og de er gode forbilde, seier ordføraren.

– Dette med frivillig spleiselag etter initiativ frå kommunen er, i norsk samanheng, nybrotsarbeid. Vi har tatt utgangspunkt i BID-modellen, og for vår del ser det ut til å fungera.

Næringssjef Daniel Skotheim legg til at det berre er gulrøter, ingen pisk, som er i bruk for å få flest mogleg med.

– Vi er no oppe i over 40 prosent av arealet i sentrum, og det er før eg har byrja å følgja opp éin og éin. Så lang har vi ingen som har sagt blankt nei. Vi har fleire som har kome med kommentarar og spørsmål, men avtalen er så langt ikkje avvist av nokon.

• Les òg: Spørsmål og svar om spleiselaget (etter informasjonsmøtet i november 2017)

Ingen spesialavtalar

I avtalen betaler dei med eigedom nær Øyro/Bydraget, som Landboden og Torggata, det same som dei i ytre delar av sentrum, som Irisgården og Os Næringspark.

– På møtet på Bjørnefjorden Gjestetun i haust så kom det innspel til avtalen. Enkelte meiner at det burde vore fleire gradar enn to, i forhold til kor stor nytte kvar huseigar har av det gjennomførte arbeidet. Har avtalen vore justert, eller kan den bli det?

– Nei. Slik den er no så er den oversikteleg og heile prosessen er transparent. For det første kan det bli kompisert å inngå spesialavtalar, for det andre andre risikerer vi, om vi justerer på avtalen for éin enkelt, at andre huseigarar byrjar å mistenka kvarandre for å bidra for lite, og at vi i kommunen driv og skreddarsyr avtalar frå eigar til eigar. Det vil gjera prosessen tyngre.

Aspenes er einig.

– Slik det er no så er avtalen lett å forstå og ryddig sett opp. Om nokon ikkje har sjanse å vera med, eller har ønskje om å vera med, men ikkje enno, så er det ei ærleg sak. Men vi håper at flest mogleg er med og drar lasset.

Sælen har aldri vore i tvil.

– Eg har vore positiv frå start, vi huseigarar kan ikkje venta at kommunen skal rusta opp i slik skala som dei har gjort no utan at vi som drar nytte av dette er med og bidrar. Slike initiativ kjem ofte frå næringslivet sjølv, her har kommunen tatt både ansvaret og lagt ut for kostnadane.