Lokal | 08. feb. 2017

Trener ny spesialstyrke

Mobil forsterkingsenhet er Sivilforsvaret sin nye spesialeining. I morgon demonstrerar dei innsats ved flystyrt for politi, brann og helse.

Eivind Hovden er operasjonsleiar i Hordaland Sivilforsvardistrikt (foto: Andris Hamre)
Andris Hamreonsdag 08. feb. 2017 13:06

Dei siste fjorten dagane har 48 mannskap frå Sivilforsvaret i Hordaland sine to ny avdelingar av mobil forsterkingsenhet lagt i Ulven leir på kurs.

– Dette er den fjerde mobile forsterkingsenheten sivilforsvaret i Noreg opprettar. Totalt skal det vera seks slike enheter fordelt i heile landet når alle er på plass. Vi er glade for at ein av desse har blitt lagt til Hordaland, fortel Eivind Hovden, operasjonsleiar i Hordaland Sivilforsvarsdistrikt.

Større ressurar og utstyr

Den nye enheten er utstyrt med meir og større materiell enn dei meir kjende fredsinnsats gruppene (FIG).

– Denne enheten har ei litt lengre responstid enn FIG-gruppene, men skal kunne trå til på større hendingar med meir og større materiell enn det som FIG-gruppene har tilgjengeleg.

– Dette er det vi kallar ein klimabrigade som kan bli kalt ut på store komplekse hendingar som skogbrann, lengre bortfall av straum, transportoppdrag kor ein treng mange og større ATV-ar og så vidare, forklarar Hovden.

Den mobile forsterkingsenheten skal dekkje eit større geografisk område enn det Hordaland sivilforsvardistrikt normalt har ansvaret for.

Skal simulera flystyrt

Torsdag blir det folksamt på flystripa ved Ulven leir når enheten skal demonstrera kapasiteten sin for representantar for politi, brann og helse.

– I morgon køyrer vi ein demonstrasjon/øving kor vi simulerar at eit Widerøfly med 16-17 personar har styrta og står i brann. Vi har vore så heldige å få låna elevar frå ambulanselina ved Os VGS til å vera markørar for oss.

– Til å oververa demonstrasjonen kjem einingsleiarar frå dei tre nødetatane og fleire operative leiarar frå brann, politi og helse. Det er dei som trykker på knappen om vi skal bli kalt ut, og då er det greit at dei veit kva ressursar vi rår over, seier Hovden.

Blir røyk både onsdag og torsdag

Som ei førebuing til demonstrasjonen vil sivilforsvaret onsdag setta fyr på ein buss som skal simulera flykroppen.

– Vi vil tenna på den også i morgon, men då vil det nok bli mindre flammer enn i dag. Samstundes får vi då vist heile innsatsen med sløkking og redning av dei skadde passasjerane. Osingane vil med andre ord kunne sjå røyk frå Ulven både i dag og i morgon, men det er altså berre vi som øvar, avsluttar operasjonsleiaren.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.