Næringsliv | 17. juni 2012

Treng klarare planar

– Os kommune kan bli betre på dette med plan, det har mykje å seia for at vi skal kunna bygga gode hus til rett pris, seier Helge Heggland frå Optibo.

Treng klarare planar
Helge Heggland framfor Heimborg i Gymnasvegen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysundag 17. juni 2012 19:02

Optibo AS bygger no sine første hus i Os. Det kan også bli deira siste, i alle fall på ei stund.

– Alt er ikkje alltid så klart som det ser ut som. Saka har gått fram og tilbake mellom kommune og fylke i fem år, først no kunne vi byrja.

Heggland jobba i anleggsbransjen og tok fagbrev før han tok etterutdanning på teknisk fagskule med fordjupning i byggfag. Etter å ha jobba som prosjektleiar i Hardanger i over tre år byrja han i tilsvarande stilling i eit byggefirma i Bergen. Saman med kollegaen Alf Helge Hesjedal starta han i 2005 Optibo AS, som dei to eig 50 prosent kvar av.

– Vi strekk oss etter det optimale, god arkitektur, gode materialar, gode løysingar og mest mogleg brukarvenleg og vedlikehaldsfritt resultat.

– Men starten vår blei nervepirrande, eit prosjekt i Arna blei lagt ut for sal og med to dyre annonsar og til saman éin på vising var det vanskeleg å få endane til å møtast. Men så skifta vi avis, rykte inn ein rimelegare annonse og på den selte vi alle husværa i det første prosjektet.

Dyr og unødvendig ventetid

Om starten var nervepirrande blei prosessen med å få bygga sitt første prosjekt i Os også spennande.

– Alt såg greit ut då vi kjøpte den 3,5 mål store tomta. Då administrasjonen såg dei 24 husværa vi hadde teikna inn spurde dei kvifor vi ikkje skulle bygga 48. Men så kom ønskje frå politikarane om færre i staden. Frå 3 til 2 etasjar, fleire blokker og høgare utnytting av tomta.

– Saka har vore tre gongar hos fylkesmannen og to vedtak er gjort om. Dette har kosta oss mykje i pengar og tid, og mykje av det burde vore unødvendig.

– Bør blir meir forutsigbar

– Vi har bygd rundt 40 hus no, ulike stadar i Hordaland. Os kommune skil seg ut på det at ting ikkje alltid er som det ser ut.

– Som utbyggar risikerer du å satsa på noko som endar med å bli eit veldig lite lønsamt prosjekt, fordi du likevel ikkje får bygga dei einingane, den storleiken eller den mengda som er i forhold til vedtatte planar.

– Utsetjing og nye teikningar kostar også pengar.

Heggland meiner årsaka kan vera delt. Upresise planar, upresise meldinger og politikarar i plan- og bygningsutvalet som "driv valkamp i 4 år".

– Hadde politikarane visst kor mykje det har seia for næringslivet at dei slenger på eit tilleggspunkt, utset ei behandling eller avslår ein søknad utan god nok grunn, så trur eg dei ville sett seg betre inn i sakene før møta - og kanskje også i byggefaget generelt.

– Eg forstår at enkelte er redde for å gjera noko feil, å godkjenna noko som ikkje er godt nok. Men det er synd viss det er sånn at politikar driv valkamp i 4 år, seier nei for å seia nei eller seier ja til noko dei i etterkant må seia nei til.

Førebudd på ny veg?

– Både fagfolka i administrasjonen, vi som utbyggarar og arkitektane våre har eit felles ønskje om at det skal bli bygd fine og gode hus til rett pris. Då må vi samarbeida og stola på kvarandre. Effektiv og klok saksbehandling gjev gode prisar, nøgde kundar og nøgde firma i byggebransjen.

– Når ny E39 til Bergen er klar, og presset i bustadmarknaden aukar, bør Os kommune vera betre på plan og bygg enn dei er i dag.

God mottaking ved Byvegen

Men no er prosjektet i Gymnasvegen, nær Byvegen, godt i gang. Salet starta før anonseringa var i gang og på dei første vekene no i mai kom dei første 6 kjøparane på lista.

– Spekulantar får ikkje kjøpa hos oss, vi sel berre til folk som vil bu i Optibo-hus. Så hos oss blir alle kontraktar tinglyste på kjøparane sånn at vidaresal og spekulasjon blir unngått.

Tomta ligg nær Os Gymnas, eit steinkast frå Rema 1000 i Idrettsvegen og gåavstand til både Kuventræ, Os sentrum og Amfisenteret.

Prosjektet, som heiter Heimborg, består av tre bygningar med til saman 16 husvære. Storleiken er frå 58 til 120 kvadratmeter, prisane frå 1,9 til 2,9 millionar kroner.

– Navnet Heimborg stammar fra det gamle namnet på eiendommen og det ønskjer vi å føra vidare, seier Heggland.

Høg standard

Alle leilegheitene får garasje og boder i underetasjen. Heimborg er teikna av 3 RW arkitekter og held gjennomgåande høg standard med heilflisa bad, varmepumper, Sigdal kjøkken, Siemens kvitevarer, eikeparkett og vedlikehaldsfrie vindauge frå H-vinduet Magnor.

– Vi har handverkarar som vi bruker fast, for langsiktig godt samarbeid. Kontinuitet gjer blant anna det lettare å yta god service ved eventuelle reklamasjonar.

Anleggsarbeidet er godt i gang. Utbyggarane bygger blant anna ein voll mot vegen for å skjerma uteområdet for støy og innsyn.

Dei første husværa kan stå innflyttingsklare i mars neste år, prosjektet skal vera komplett ferdig innan juni 2013

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.