Lokal | 17. apr. 2012

Tung utfordring

Ny E-39: Frå liten Stor Torvliabella til korleis bli kvitt 4 millionar kubikk stein – utfordringane er mange, men vegvesenet lover løysing.

Tung utfordring
Terje Søviknes, Arne Eltvik frå Statens Vegvesen og Torill Selsvold Nyborg såg på kor fylkesvegen mellom Åsen og Endelausemarka ville koma (foto: Andris Hamre)
Andris Hamretysdag 17. apr. 2012 12:41

Då prosjektleiar i Statens vegvesen, Arne Eltvik, i dag orienterte styret i Bergen og Os Bompengeselskap om framdrift og planar for ny E-39 mellom Svegatjørn og Rådal fortalte han at dei hadde fått ei ny utfordring å hanskast med.

- Vi skal driva ut totalt 30 km tunnel. Dette betyr at vi skal ta ut om lag 4 millionar kubikk med stein.

- Ein del av dette, cirka éin million, kjem vi til å bruka på forskjellige prosjekt i Os. Tilsvarande éin million i Bergen. Dei siste to veit vi nett no ikkje kor vi skal gjera av, forklarte Eltvik.

Avinor takka nei

Opprinneleg var planen at Avinor skulle bruka massane til å utvida flyplassen på Flesland, men etter at dei endra planane sit dei no sjølv med eit overskot av stein dei ønskjer å bli kvitt.

- Vi arbeider med løysingar. Ei av dei kan vera å eksportera steinen til Europa, der det er store behov. Men det er ein ikkje heilt enkelt marknad å koma inn på.

Andre alternativ prosjektleiaren drog fram var å bruka noko av steinen til å prøva å redusera luktproblema i Sælevatnet i Fyllingsdalen, ved å dumpe massar i dei djupaste hola som skaper luktproblema.

- Uansett kva løysing vi fell ned på så skal ikkje steinmassane hindra oss frå å realisera vegen, forsikra prosjektleiaren.

Anleggsveg i år

Prosjektleiaren reknar med at dei første arbeida på prosjektet kan kome i gang allereie i 2012.

- Fylkeskommunen har jo som de veit vedtatt å forskuttera fylkesvegen mellom Lyseklostervegen og Endelausemarka.

- Den vil vi bruka til anleggsveg for å frakta utstyr inn til Endelausemarka for driving av Lyshorn- og Skogafjelltunnellane, forklarte Eidsvik.

Han forsikra samtidig at vegen om Åsen ikkje ville bli brukt for borttransportering av massar, då desse vil bli deponert i Endelausemarka før dei skal brukast til mellom anna å fylla igjen Svegatjørn.

Må stå på for vegen til Lysefjorden

Fylkesvegen som er inkludert i prosjektet går frå Åsen til Endelausemarka. Den vidare strekninga ned mot Helleskaret og Lysefjorden må takast frå regionale vegmidlar.

- Det vi som er fylkespolitikarar må jobba for er nettopp å få denne strekninga inn i dei regionale vegbudsjetta slik at den kan bli tatt i same slengen, skaut Terje Søviknes (Frp) inn, addressert til kollegaene frå fylkestinget og Bergen kommune.

Han hadde langt på veg alt fått støtte frå tidlegare fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg (KrF) som peika på det prinsippielle, kor fort kostnaden auka når vegprosjekt trekk ut i tid.

- Klarer de det blir det ein billigare måte å byggje vegen på enn om ein skal ta det igjen etter at europavegen er ferdig, supplerte Arne Eltvik, som rekna med at 200.000 kubikk masse frå tunnelldrivinga kunne brukast på vegstrekninga.

Kortfakta: E-39 Svegatjørn-Rådal

 • 16 km ny E-39 mellom Os og Bergen
 • 1 km ny fylkesvei i Os fra Endelausemarka til Lysefjordvegen
 • 3 km ny fylkesvei 580 - Flyplassvegen i Bergen
 • 3 km nye gang og sykkelvegar i tilknytning til prosjektet
 • Omlegging av Fanavegen og Ulvenvegen
 • 4-felts motorvei
 • Total tunnel-lengde: 14 km i to løp
 • 2 km overvannstunneller i to løp
 • Totalkostnad: 4,2 milliardar (prisnivå 2008)
 • Forventa anleggsstart: 2013
 • Forventa opning: 2018
 • Første gong omtala i 1964 då staten kjøpte land ved Klokkarvatnet i Fana for tunnellpåhugg.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

 • Gratis å lasta ned
 • Bli varsla straks noko skjer
 • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.