Tunnell eller kulvert?

Kva kan gjerast for å skilja skuleelevar frå biltrafikken i Giskavollen? PBU ber utbyggaren i Landboden finna ei løysing.

Kan Giskavollen leggast i kulvert forbi minneparken? (foto: Andris Hamre)
Andris Hamrefredag 24. jan. 2014 09:16

Plan og bygningsutvalet behandla torsdag reguleringsplanen for Landboden. Størst merksemd fekk Giskavollen forbi Minneparken.

– Det er ikkje plass til å skilja gåande og bilar ved hjelp av fortau.

– Til det er det for trangt mellom minneparken og kyrkjegarden, orienterte Arne Bjerk frå B+B Arkitekter.

Tiltakshavar har sett for seg ei løysing med at Giskavollen blir gjort om til eit gatetun, og på den måten reduserer konfliktsnivået.

Tunnell under Rødekors-tomta?

Det mest spenstige forslaget til å løysa utfordringa kom frå Harald Døsen (Ap).

– Min visjon er at ein lagar ein tunnell under Røde Kors-tomta.

– Vi vil gjerne ha ei analyse på kva det vil kosta og om det er mogleg, heldt Døsen fram.

Bilane under dei gåande

Øystein Nordvik (TvS) lanserte ein idé som truleg er lettare og billigare å gjennomføra.

– Kva om vi legg vegen ned i terrenget og eit lokk oppå?

– På den måten kan vi skilja dei mjuke og harde trafikantane og samstundes oppretthalda tilgangen til minneparken, argumenterte Nordvik.

Innspela fekk utvalsleiar Ståle Skaatun til å spørja tiltakshavar og administrasjonen om dei ville sjå på løysingane før planen blei lagt ut til offentleg ettersyn, eller i etterkant.

– Det kan vera veldig greit om det blir baka inn før, var svaret Skaatun fekk.

Utvalet godkjente dermed at planen blei lagt ut etter at det var gått ei runde til på korleis dei vil løysa dei trafikale utfordringane mellom minneparken og kyrkjegarden.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.