Klar for UKM-fylkesfestival: Kristina Andreasson Dale er ein av osingane som gjekk vidare frå lokalmønstringa. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)  

UKM - desse er klare for fylkesfestivalen

 To av innslaga som skal representera Os kjem frå Bergen. Eitt av dei skal òg representera Fjell kommune. 

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Dei siste sju åra har Os og Fusa samarbeidd om å arrangera UKM.

På laurdag gjekk det som vart den siste lokalmønstringa som to kommunar med kvar si kvote for vidaresending, av stabelen i samfunnshuset i Eikelandsfjorden.

Til neste år er det éi kvote under Bjørnafjorden som gjeld.

Osingar - og bergensarar vidare

Følgjande ungdomar er no klare for å representera Os kommune  på fylkesfestivalen - som blir arrangert i Os:

• Joakim Austrått Kristensen - song og dans

• Kristina Andreasson Dale -song

• Pernille Wensel (frå Bergen) - song

• Revers (frå Bergen) - band

• Emil og Marie -film

• Erika Maria K. Andersen - utstilling

• Lilly-Mae Grønvigh - utstilling og ung arrangør

• Sophie Louise Lind -utstilling

• Tuva Baggen - ung arrangør

Frå Fusa er følgjande ungdomar klare for fylkesfestival: 

• Amara-G - dans

• Blooming Bruises - band

• Miriam og Sofie - song

• Zofia Konieczka - utstilling 

• Z & F - musikk

• Natasja Smørholm - arrangør

• Gjøa Sveinsdotter Holmefjord - utstilling

Krøll i påmeldinga?

Ser du nærare på den endelege lista over alle som skal delta på fylkesfestivalen, kjem det fram at eitt av innslaga som er vidaresendt på Os si kvote, òg er vidaresendt frå Fjell kommune. 

Midtsiden veit at det historisk sett er det ikkje uvanleg at ungdomar, som av ulike årsaker, ikkje har kunna delta på sin eigen kommune si mønstring, dukkar opp i andre kommunar.  

I slike tilfelle skal innslaga ikkje vurderast slik at dei tek av kvoten til den kommunen dei opptrer i.

Det har ikkje lukkast Midtsiden å få tak i UKM-ansvarleg- og kulturleiar i Fusa, Erik Vangsnes, for ein kommentar. 

Fylkesfestivalen blir arrangert i Oseana helga 5. til 7. april. 

Fleire saker