Unge kjøparar: Grundig oppfølging av narko-tipset frå førre veke

– Vi har fått ein fyldig rapport frå vitnet, og byrjar å få oversikt over dei involverte, seier politiet.

Politiet har fått mange detaljar frå vitnet som såg noko som truleg var omsetnad av narkotika til unge kjøparar på Os terminal. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 01. okt. 2019 11:19

Frå klokka 20.30 til 20.50 måndag 24. september, på Os bussterminal, blei ein mann vitne til noko han er overbevist om var sal av narkotika til ungar i ungdomsskulealder, kanskje også yngre.

Han høyrde diskusjon om gram og pris og la merke til fleire detaljar, og han har sett fleire av dei involverte i tilsvarande dialog minst tre gongar dei siste vekene.

Midtsiden omtalte saka tysdag for ei veke sidan, onsdag sa politiet at dei, om det viser seg å vera sal av narkotika, er overraska over den unge alderen til kjøparane.

Etter omtalen på Midtsiden har ei anna kjelde kontakta redaksjonen. Han fortel om tilsvarande observasjonar også i sommar, ulike stadar i Os sentrum.

Fyldig rapport

Midtsiden si kjelde gjorde seg tilgjengeleg for politiet, og blei kontakta onsdag. Dei har seinare hatt vitnet inne til eit lengre avhøyr.

– Eg har fått ein fyldig rapport. Vitnet har vore svært observant og gav oss mange detaljar, vi er veldig takksame for innsatsen hans, seier politioverbetjent Anne Lyssand.

Ho jobbar med forebygging, og er kopla inn grunna alder på dei moglege kjøparane.

– Den unge alderen overraskar oss, vi kjente ikkje til omsetnad mot denne gruppa frå før.

Har innhenta video frå overvakingskamera

Politiet seier dei byrjar å få oversikt over dei involverte, og at dei følgjer opp saka vidare.

– Vi har òg vore og henta inn videomateriale frå ulike overvakingskamera i Os.

Prøvde å tipsa

– Vitnet prøvde å kontakta politiet mens han gjorde observasjonane, men blei utolmodig då det tok tid å koma gjennom på 02800. Burde han ringt 112?

– Nei, det var rett å ringa 02800. På dagtid kunne han ringt direkte til Os lensmanskontor på 56303900, men dei som er på vakt etter kontortid har ikkje direktenummer for publikum.

– Kvifor bruker de ikkje vakttelefonen som var open for nokre år sidan?

– Den hadde sine fordelar, men òg sine ulemper. I periodar, spesielt rundt i travle periodar rundt ulike hendingar, blei patruljen nedringt. I tillegg til å bli uroa mens saka står på, kom etterarbeidet med å følgja opp og loggføra kvar einaste innringar i etterkant.

I dag blir Politiets Nettpatrulje Vest lansert, eit arbeid som er leia av politioverbetjent Rune Fimreite frå Os.

– Kan dette forenkla måten publikum kan tipsa politiet på?

– Ja, svarer Lyssand, på veg for å sjå kollegaen si lansering.

Midtsiden kjem tilbake med meir om Politiets Nettpatrulje.

Merknad frå redaktør: Etter publisering av den første artikkelen om mogleg omsetnad på Os terminal, har redaksjonen fått spørsmål om vi burde ha venta med å publisera saka til politiet hadde fått etterforska og eventuelt drive med spaning på staden. Vi vurderte å venta, men her er fleire omsyn å ta, ikkje minst for det forebyggande. Vi hadde ferske observasjonar om konkret klokkeslett, noko som kan ha vore nyttig for foreldre som hadde sine ungdomar på vandring i Os sentrum denne kvelden. Å venta ei veke eller to kunne redsuert og kanskje fjerna den forebyggande verdien denne informasjonen hadde. Vi veit dessutan meir enn kva vi har skrive i den første saka, om kor gode detaljar vitnet har, i forhold til politiet sitt vidare arbeid.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.