Meining | 05. jan. 2022

Utbygging av vernede vassdrag

En historieløs og svært dårlig idé!

Utbygging av vernede vassdrag
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 05. jan. 2022 14:32

Ap truer med å åpne for å bygge ut verna vassdrag for å få mer strøm. Det får oss i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) til å se rødt!

Terje Aasland (Ap), som er leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, varsler at de vil se om det er mulig å bygge ut flere av de vassdragene som til nå har vært vernet.

Til våren vil det bli satt ned en energikommisjon som skal se på hvordan vi kan produsere mer strøm de neste årene. Dette skjer 20 år etter at daværende statsminister Jens Stoltenberg proklamerte at tiden for de store vannkraftutbygginger var forbi. Så lenge varte den garantien.

Ja, vi trenger mer ren energi, men vi lever også i en tid hvor naturmangfoldet er truet.

Derfor må vi bruke kunnskap og klokskap for å forvalte naturressursene våre nennsomt. Å snu opp ned på vassdragsvernet er både historieløst og dårlig naturforvaltning.

NJFF har en soleklar beskjed til regjeringen: Å oppheve vern av vassdrag er korttenkt, og det strider i tillegg imot formuleringer i deres egen regjeringsplattform.

I Hurdalserklæringen står det blant annet at: «Regjeringen vil sikre biologisk mangfold og sårbare økosystemer gjennom en kombinasjon av et godt nasjonalt regelverk og god og langsiktig lokal forvaltning.»

Det er meget gode grunner til at 390 vassdrag er vernet for utbygginger.

Kraftutbygging har allerede forårsaket stor skade på leveområdene til villaks og villrein. Villaksen og villrein er kategorisert som nær truet og er nå på den norske rødlista for første gang. Dette må svares ut med tiltak som ivaretar disse nomadiske artenes behov for intakt natur.

At regjeringspartiene i en slik situasjon i det hele tatt lefler med tanken om å bygge ned våre få vernede vassdrag, er nesten bortenfor fatteevne.

Det er jo for å beskytte miljø, dyreliv og gjenværende urørt vassdragsnatur for fremtiden at vi oppretter verneområder. Å oppheve vern av natur så snart det oppstår en krevende situasjon, er en farlig vei å gå inn på.

En slik praksis vil føre helt feil av sted, og vil medføre at målet om å stanse tapet av natur blir svært vanskelig å nå.

Regjeringen må nå heller rette ryggen og stå ved tidligere lovnader om varig vern av vassdragene, og heller søke alternative kilder til økt kraftproduksjon.

Stikkord her er blant annet oppgradering og optimalisering av eksisterende kraftverk, etablere gode rammer for energiøkonomisering og alternativ strømproduksjon der man ikke belaster naturen så sterkt som regjeringen her synes å åpne døren for.

Bjarte Erstad
2. nestleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.