midtsiden

Utvidar med camping

Med status som forhandlar av bubilar og campingvogner frå Adria får Bjoarvik Bil nok ein fot å stå på.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Bjoarvik Bil har blitt forhandlar av Adria bubilar og campingvogner. Adria er ifølgje Bjoarvik Noregs 3. største merke innan camping.

- Finanskrisa gav svekka omsetnad, men vi ville halda oss på offensiven og såg derfor etter ei tilleggsvare som passa inn i resten av drifta. No får vi nok ein fot å stå på, seier Oddgeir, som sidan 2001 har gjort suksess med import og sal av nyare bruktbilar.

Eineforhandlar i Hordaland
Adria blir produsert i Slovenia. Import og distribusjon i Noreg, Sverige og Finland blir styrt frå Sverige, og det var her Bjoarvik signerte kontrakt i januar.

- Adria har éin forhandlar i kvart fylke. Vi tar over etter ei anna bedrift i bergensområdet, seier Oddgeir.

Same mannskap - ny butikk
Bjoarvik, som har både bruktbilsal og verkstad, har både mannskap, utstyr og utstillingsplass til den nye varegruppa.

- Camping passar godt saman med resten av drifta, vi skal ha sal, service og delesal. Kontoravdelinga blir no bygd om med ein liten butikk med sal av campingrekvisita.

Med støtte til marknadsføring frå importøren trur Oddgeir at han skal trekka til seg kundar frå store delar av fylket.

- Folk er vant med å reisa eit stykke for å kjøpa bubil eller campingvogn. Eg veit om folk frå Os som hadde planar om å reisa til Førde for å handla, men som no ventar for å sjå kva varer eg får å tilby.

Bygger opp utstilling
I midten av februar kom den første bubilen og den første campingvogna på plass utanfor butikken og verkstaden i Jordmorsvingen.

- Vi har fått inn bestseljaren på bubil, Adria Coral Supreme, og førebels berre den minste campingvogna. Utover våren kjem fleire vogner på plass så i mai er nok utstillinga komplett.

20 vogner første år
Den norske campingmarknaden skal vera god. Ifølgje ein artikkel i Stavanger Aftenblad sommaren 2009 er det selt over 40.000 campingvogner i Noreg sidan tusenårsskiftet.

- Vi har selt ny og brukt bubil og campingvogn før, rundt éi i året. No reknar vi med å selja 5 til 7 bubilar og 20 campingvogner dei første 12 månadane som forhandlar, seier Oddgeir Bjoarvik.

Fleire saker