Marine Fabrication si løysing for å legga nøtene utover gulvet til notfabrikken (foto: KVB)
Marine Fabrication si løysing for å legga nøtene utover gulvet til notfabrikken (foto: KVB)

Utvikla ny løysing for notbøteri

Marine Fabrication AS med spesiell leveranse.

Kjetil Vasby Bruarøy
08. oktober 2016 - 8:56

Marine Fabrication i Industrivegen er søsterfirma med Marine Constructions AS. Mens storesøstera utviklar og sel betongflåtar og slakteanlegg for over 100 millionar kroner er Marine Fabrication ei sjølvstendig mekanisk bedrift som ligg på rundt 10 millionar i årleg omsetnad.

– Rundt 50-60 prosent av produksjonen vår går til søsterselskapet, der vi leverer alt frå skap og hengslar til skiljeveggar og silobotnar til fôrsiloar. Resten er oppdrag for eksterne verksemder, som stål-, aluminium- og rustfrie konstruksjonar til blant anna oppdrett og offshore. 

– Vi har ingen eigen produktserie, alt er frå oppdrag til oppdrag, men vi skulle gjerne hatt nokre faste varer å produsera på i periodar mellom større jobbar, seier dagleg leiar Arnt Eivind Søvre.

Ein av dei større jobbane blei avslutta no i haust, og er ei nyvinning av ein viss storleik.

Betre legging av nøter

Oppdraget var til ein av dei store notfabrikkane og -bøteria i Noreg. Dei hadde notblokk i bjelke, men ville ha ei løysing for finare legging av nøtene utover golvet dei jobbar på.

– I staden for bruk av blokk i traverskran har vi fått utvikla eit kransystem som legg nøtene fint i bogar utover golvet. 

– Då er nøtene lettare å jobba med, kunden unngår høge haugar med nøter og dei får nytta arealet i fabrikklokalet betre. Det blir dessutan langt mindre manuell handtering av nøtene og god avlasting for dei tilsette.

Godt samarbeid

– Det var Tom Fagerthun hos Vestmekaniske som kom med oppdraget, då dei ikkje hadde kapasitet. Vi mekaniske bedriftene i Os har nytte av kvarandre.

Søvre fekk òg hjelp av ein tidlegare kollega då han leigde inn Jørgen Dahlstrøm på design og løysing.

– Vi jobba saman i TTS-tida, i dag er Dahlstrøm hos Kongshavn Industri AS. Då ingeniørane hos søsterselskapet vårt var opptatt var det både hyggeleg og nyttig å få jobba saman med Jørgen igjen.

Marine Fabrication produserte systemet tilpassa eksisterande bjelkelag ved fabrikken og leverte kransystemet i september.

– Det er kjekt med denne formen for problemløysing og produktet er nok noko vi kan retta oss mot andre kundar med, seier Søvre.

Les meir om

Lokal Næringsliv Industri