Valresultat - Bjørnafjorden kommune

Alle resultata har kome - her er både totalen og krins for krins (men ikkje endeleg resultat).

Ein av røystebåsane i Bjørnafjorden kommune i dag. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 09. sep. 2019 20:39

Vi følgjer valet i Bjørnafjorden kommune utover kvelden, med resultat, stemningsrapport og video frå Strandvik og ulike vake i Os sentrum.

Først ut var førehandsrøystene klokka 21.00.

Frammøte: Over 25 % har røysta på førehand - litt før klokka 22 får vi melding om samla frammøte på 76,8 % (av 18.707 med stemmerett) i Bjørnafjorden kommune. Det er nesten 10 prosentpoeng opp frå fjoråret i både Fusa og Os, men betyr samtidig at førehandsrøystene tilsvarer nesten 1/3 av alle stemmene i Bjørnafjorden kommune.

Artikkelen blir oppdatert med ferskaste krinsresultat øvst.

Kjelde: Valgresultat.no

SIST OPPDATERT: 00.50

TOTALT - BJØRNAFJORDEN KOMMUNE*

Frp 32,1 % - 12 mandat - 4173 stemmer
Ap 20,9 % - 8 mandat - 2717 stemmer
Sp 15,2 % - 5 mandat - 1982 stemmer
Høgre 13,5 % - 5 mandat - 1758 stemmer
MDG 8,9 % - 3 mandat - 1159 stemmer
KrF 3,6 % - 1 mandat - 468 stemmer
SV - 2,9 % - 1 mandat - 376 stemmer
Venstre 1,9 % - 0 mandat - 248 stemmer
Raudt 1,0 % - 0 mandat - 124 stemmer

* rundt 200 forseint innkomne stemmer er ikkje med. Det kan koma fleire. Desse skal teljast tysdag etter klokka 17.00 (frist for ankomst er kl 17).
* personstemmer/slengjarar er ikkje talte med, dei kjem etter at dei forseintkomne stemmene er talte opp.

Os sentrum var siste valkrins som kom inn. I denne runden tok Ap eitt mandat frå Sp. Samtidig er Sp og Venstre nærmast å ta vinna eit mandat, og Ap nærmast å mista eit.

Dei siste 200 stemmene - og personstemmene - kan vera avgjerande.

Det ser likevel ut til å vera sikkert at Frp og Høgre, etter 20, har mista fleirtalet. Det betyr at det blir spennande rundar med forhandlingar i timane og dagane som kjem.

OS SENTRUM (inkl Os aust)

Frammøte 71,3 % av 5.015 med stemmerett

Frp 32,3 %
Arbeiderpartiet 21,8 %
Høgre 13,4 %
Sp 12,0 %
MDG 11,4 %
SV 3,4 %
KrF 2,7 %
Venstre 2,1 %
Raudt 0,9 %

OS NORD

Frammøte: 68,8 % av 2.021 med stemmerett

(Resultat i 2015 i parantes)

Frp 31,9 % (37,4)
Ap 25,2 % (21,1)
Høgre 13,9 % (9,5)
MDG 12,1 % (5,9)
Sp 9,5 % (3,3)
SV 3,0 % (2,5)
KrF 2,7 % (4,1)
Venstre 1,1 % (6,4)

SØFTELAND

Frammøte: 68,0 % av 1683 med stemmerett

(Resultat i 2015 i parantes)

Frp 33,3 % (40,0)
Ap 23,2 % (23,0)
Høgre 14,3 % (10,0)
Sp 10,3 % (4,6)
MDG 5,9 % (3,3)
KrF 5,1 % (7,6)
SV 3,7 % (1,3)
Venstre 2,6 % (6,0)
Raudt 1,5 %

LYSEKLOSTER

Frammøte: 72,1 % av1244 med stemmerett

(Resultat i 2015 i parantes)

Frp 43,3 % (45,0)
Ap 16,5 % (17,8)
Høgre 12,6 % (13,5)
Sp 9,5 % (2,5)
MDG 8,0 % (4,0)
KrF 3,2 % (4,1)
Venstre 2,7 % (4,4)
SV 2,4 % (1,9)
Raudt 1,8 %

NORE NESET (inkl Øyane og Strøno)

Frammøte: 73,3 % av 3.212 med stemmerett

(Resultat i 2015 i parantes, men då utan Øyane og Strøno))

Frp 34,0 % (40,7)
Ap 20,2 % (20,2)
Høgre 16,2 % (12,4)
Sp 13,9 % (5,0)
MDG 6,1 %
SV 4,0 %
KrF 3,4 %
Venstre 1,3 %
Raudt 1,0 %

SØRE NESET

Frammøte: 72,2 % av 2.453 med stemmerett

(Resultat i 2015 i parantes)

Frp: 39,1 % (39,8)
Ap: 20,9 % (20,0)
Sp: 12,9 % (4,3)
Høgre 11,8 % (12,3)
MDG: 7,5 % (6,6)
KrF: 3,4 % (2,8)
SV: 2,5 % (1,5)
Venstre 1,5 % (7,3)
Raudt: 0,5 %

•••••••••••••••••••••••••••••••••

EIKELANDSOSEN

Frammøte: 71,8 % av 727 med stemmerett

Ap 33,5 %
Sp 24,8 %
Frp 16,0 %
Høgre 8,5 %
KrF 6,6 %
Venstre 4,7 %
SV 3,8 %
MDG 1,9 %
Raudt 0,3 %

SØRE FUSA

Frammøte: 74,1 % av 482 med stemmerett

Senterpartiet: 47,1 %
Frp 17,6 %
Ap 16,7 %
Høgre 6,7 %
KrF 3,8 %
MDG 3,3 %
Venstre 3,3 %
SV 1,4 %
Raudt 0,0 %

HÅLANDSDAL

Frammøte: 70,9 av 388 med stemmerett

Senterpartiet 47,1 %
Frp 13,8 %
Ap 10,3 %
KrF 8,6 %
Høgre 8,0 %
Venstre 5,2 %
MDG 3,4 %
SV 2,9 %
Raudt 0,6 %

NORE FUSA

Frammøte: 76,0 % (av 387 med stemmerett)

Senterpartiet 31,5 %
Høgre 27,8 %
Frp 15,7 %
KrF 11,6 %
Ap 7,9 %
MDG 1,9 %
SV 1,9 %
Venstre 1,4 %
Raudt 0,5 %

FUSA

(Fusa krins, ikkje heile Fusa kommune)

Frammøte: 76,5 % (av 633 med stemmerett)

Senterpartiet 31,7 %
Frp 20,0 %
Ap 17,7 %
Høgre 16,3 %
MDG 4,7 %
SV 4,0 %
Venstre 3,3 %
KrF 2,3 %
Raudt 0,0 %

STRANDVIK

Frammøte: 75,2 % (av 399 med stemmerett)

Senterpartiet 63,6 %
Frp 11,7 %
Ap 9,6 %
Høgre 5,9 %
SV 3,8 %
MDG 3,3 %
Raudt 1,7 %
KrF 0,4 %

RESULTAT AV FØREHANDSSTEMMENE*

Vallokala stengde klokka 21.00, og resultatet av førehandsrøystinga kunne samtidig bli gjort offentlege.

Midtsiden fekk tilgang på resultatet klokka 18 i kveld, og kan no avsløra første resultat frå årets val.

25,54 prosent har stemt på førehand i Bjørnafjorden kommune, noko som er ny rekord. Tilsvarande tal frå 2015 er 17 prosent.

Bjørnafjorden kommune (resultat frå valet i Os i 2015 i parantes):

Frp 1568 stemmer, 33,00 % (39,5)
Høgre 639 stemmer, 13,45 % (12,2)
KrF 168 stemmer, 3,54 % (4,4)
Venstre 81 stemmer, 1,70 % (6,5)
Sp 610 stemmer, 12,84 % (4,3)
Ap 1005 stemmer, 21,15 % (19,4)
MDG 519 stemmer, 10,92 % (5,1)
SV 110 stemmer, 2,32 % (1,7)
Raudt 51 stemmer, 1,07 %

* førebels resultat etter manuell oppteljing. Endring kan skje ved maskinell oppteljing og som følgje av for seint innkomne (men gyldige) stemmer.

Om endeleg resultat blir likt som etter førehandsrøystene vil dette ifølgje pollofpolls.no sin kalkulator gi følgjande mandatfordeling (tal for Os etter 2015 i parantes):

Frp 12 (14)
Høgre 5 (4)
KrF 1 (2)
Venstre 0 (2)
Sp 5 (3)
Ap 7 (7)
MDG 4 (2)
SV 1 (0)
Raudt 0 (0)

Blant anna personstemmer/slengjarar kan vera med å påverka mandatfordelinga.

Det betyr at Frp+H går frå 18-17-fleirtal til 17-18 i undertal.

Det er med andre ord svært jamt mellom dagens posisjon og dei andre partia!

Vi kjem tilbake med reaksjonar frå valvake - og fleire resultat - krins for krins.

Kan utgjera over 1/3 av totalen

4.778 har førehandsstemt, 3.775 av desse i Os, 639 i Fusa og 364 i andre kommunar eller i utlandet.

Om det blir same totale frammøte som i 2015 (ca 67 % både i Fusa og Os), utgjer førehandsrøystene med andre ord over ein tredel av stemmene som kjem inn.

Vi følgjer valet i Bjørnafjorden kommune utover kvelden, med resultat, stemningsrapport og video frå Strandvik og ulike vake i Os sentrum.

Her får du òg endring krins for krins samanlikna med 2015.

• Midtsiden samleside: Val 2019

Sånn var valresultata i 2015

Til samanlikning - dette er resultata og mandatfordelinga etter førre val i Fusa og Os.

Os kommunestyre 2015-2019 (35 medlemmer):
Frp: 14 mandat (3.731 stemmer/39,5 %)
Høgre: 4 (1.156 stemmer/12,2 %)
KrF: 2 (418 stemmer/4,4 %)
Venstre: 2 (612 stemmer/6,5 %)
Sp: 2 (407 stemmer/4,3 %)
Ap: 7 (1.832 stemmer/19,4 %)
MDG: 2 (486 stemmer/5,1 %)
TvS: 2 (649 stemmer/6,9 %)
Ikkje i kommunestyret i dag: SV: 163 stemmer/1,7 %

Valdeltaking i 2015: 66,9 % (9.513 av 14.250 med stemmerett)

Fusa kommunestyre 2015-2019 (21 medlemmer):
Frp: 2 mandat (246 stemmmer/12,6 %)
Høgre: 3 (293 stemmer/15 %)
KrF: 2 (190 stemmer/9,7 %)
Venstre: 1 (93 stemmer/4,8 %)
Sp: 6 (531 stemmer/27,2 %)
Ap: 6 (499 stemmer/25,6 %)
Uavhengig: 1

Ikkje i kommunestyret i dag:
SV: 56 stemmer/2,9 %
MDG: 41 stemmer/2,1 %

Valdeltaking i 2015: 67,3 % (1.962 av 2.915 med stemmerett)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.